sharp
Jesteś tutaj: Sharp Polska > Produkty > Panele słoneczne > Fotowoltaika

Fotowoltaika

Energia przyszłości – wszystkie dobre rzeczy pochodzą z góry

Słońce jest aktywne od wielu miliardów lat. Dostarcza nam światło i ciepło bez wystawiania rachunku choćby za pojedynczy promyk. W czasie krótszym niż godzina słońce emituje taką ilość energii, jaką zużywa populacja ludzka w przeciągu roku. Dla porównania: każdy metr kwadratowy powierzchni tej gwiazdy w ciągu godziny emituje energię równą ilości energii zawartej w 6300 litrach oleju opałowego. Jeśli jedynie jedna setna tej olbrzymiej energii byłaby wykorzystana, rozwiązałoby to wszystkie problemy energetyczne naszej planety.

Koniec ery paliw kopalnych?

W ciągu zaledwie kilku stuleci zdążyliśmy zużyć naturalne paliwa kopalne, które powstawały przez miliony lat, wykorzystując je do ogrzewania, gotowania, mycia i jeżdżenia samochodami. Kurczenie się zasobów naturalnych oznacza, że już niedługo będziemy musieli się zmierzyć z ich brakami i olbrzymimi cenami za paliwa kopalne.

Nie można też zapominać o szkodach poczynionych w środowisku naturalnym. Około trzy czwarte szkodliwych gazów cieplarnianych pochodzi ze spalania ropy, gazu i węgla. Konsekwencje efektu cieplarnianego są już dzisiaj łatwo zauważalne. Aby odsunąć wizję klimatycznej katastrofy w 1997 roku kraje uprzemysłowione podpisały Protokół z Kyoto zobowiązując się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Jasna przyszłość odnawialnych źródeł energii

Nasz stosunek do pozyskiwania energii zmienia się na całym świecie. Zmiany te są wykonalne i osiągalne dla każdego. W 2005 roku statystyczne trzyosobowe gospodarstwo domowe płaciło jedynie 24 ceny miesięcznie, w miejsce wysokich subwencji, za generowanie energii słonecznej. Według szacunków przeprowadzonych dla niemieckiego rządu, do roku 2050 65% elektryczności zużywanej na terenie Niemiec może pochodzić z odnawialnych źródeł energii. To pozwoli na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 75%, z czego jedna trzecia będzie zasługą wykorzystania energii słonecznej..

Odnawialne źródła energii mają również pozytywny wpływ na rynek pracy. Chociaż młody, sektor fotowoltaiczny już dał 20000 miejsc pracy, a dzięki boomowi w tej gałęzi przemysłu aż 5000 nowych miejsc w samym tylko ubiegłym roku. Szacuje się, że w ciągu kolejnych 15 lat powstanie 100000 nowych miejsc pracy.

Co to są technologie fotowoltaiczne?

Technologie fotowoltaiczne – bezpośrednie połączenie ze słońcem

Energia elektryczna ze słońca – Żadna inna metoda pozyskiwania energii nie jest tak czysta, przyjazna środowisku i uniwersalna w stosowaniu. Użycie słońca, jako naturalnego źródła energii nie jest nowym pomysłem. W starożytności 2500 lat temu Grecy budowali swoje domy wykorzystując energię płynącą ze słońca: duże, wychodzące na południe okna pozwalały na dostęp światła do wnętrza domu w ciągu dnia. Ściany kumulowały ciepło, a w nocy je oddawały.

Współczesna architektura wykorzystująca słońce jest ściśle związana z pasywnym poborem energii słonecznej. Pasywny pobór energii słonecznej może być zdefiniowany, jako korzystanie z energii słońca bez przyrządów technicznych. Architektura budynku, zwłaszcza zorientowanego południowo może sprzyjać bezpośredniemu ogrzewaniu pomieszczeń za pomocą światła słonecznego. Znaczne zyski energetyczne mogą być uzyskane dzięki zastosowaniu nowych materiałów budowlanych i technologii, zwłaszcza przy użyciu szkła na południowych ścianach budynków. To sprzyja powstawaniu jasnych, przyjaznych użytkownikom pomieszczeń.

Ogniwa słoneczne już od 50 lat dostarczają energię satelitom, a zasilane energią słoneczną kieszonkowe kalkulatory i zegarki są obecne w każdym domu. Patrząc w perspektywie długoterminowej, słońce jest najważniejszym źródłem energii dla ludzkości. Według opinii ekspertów, zwiększające się globalne zapotrzebowanie na energię doprowadzi przed końcem wieku do wyczerpania tradycyjnych źródeł energii w postaci paliw kopalnych takich, jak ropa, gaz, i węgiel.

Technologie fotowoltaiczne generujące energię elektryczną ze słońca rozpowszechniają się w Niemczech (już 800 000 systemów słonecznych w użyciu) nie tylko dzięki rosnącej świadomości ekologicznej, ale również dzięki ciągle obniżającym się cenom systemów słonecznych i podejściu rządu niemieckiego, który stworzył sprzyjające warunki dla tego sektora.

Nowe źródło zysków

Przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych każdy może ciągnąć znaczne zyski z posiadania własnych paneli słonecznych, nawet po 20 latach ich stosowania i to bez względu na to, czy będą Państwo przekazywali energię do sieci energetycznej po wejściu w życie nowych regulacji, czy wykorzystywali energię na własne potrzeby. Firma instalująca panele słoneczne może przedstawić Państwu dokładne wyliczenie rentowności, jako część indywidualnych konsultacji.

Ulgi podatkowe w pakiecie

Jako oficjalnie zarejestrowany ‘dostawca energii słonecznej’ mogą Państwo liczyć na ulgi podatkowe np. zwrot podatku VAT, czy specjalne możliwości odliczeń. W celu otrzymania dodatkowych informacji na ten temat powinni się Państwo skontaktować z doradcą podatkowym.

Zasady fotowoltaiki

Technologie fotowoltaiczne: zasada działania jasna jak słońce

Albert Einstein nie otrzymał w 1921 roku Nagrody Nobla za, jak jest powszechnie sądzone, teorię względności, ale za swoją pracę nad zjawiskiem fotoelektrycznym. Ten błysk geniuszu, pod nazwą technologie fotowoltaiczne, funkcjonuje rozwinąwszy się do najbardziej przyjaznej środowisku metody generowania energii. Pozwalają one na bezpośrednie przekształcenie światła słonecznego w elektryczność dzięki reakcji fizycznej. Proces ten zachodzi w ogniwach słonecznych, które zwykle są podłączone w większe moduły.

Prawie 95% ogniw słonecznych wykonanych jest z krzemu, który jest półprzewodnikiem, a jednocześnie drugim najbardziej powszechnie występującym pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej. Tak więc dostępny jest w ogromnych ilościach. Ogniwo słoneczne składa się z dwóch warstw: jednej ujemnie naładowanej i drugiej naładowanej dodatnio. Kiedy światło słoneczne pada na ogniwo słoneczne początkuje reakcję fizyczną, w efekcie której powstaje prąd stały. Jako, że większość urządzeń elektrycznych i sieć energetyczna wykorzystuje prąd zmienny, wytworzony prąd stały musi zostać przekonwertowany do prądu zmiennego o właściwym napięciu. Proces ten jest dokonywany za pomocą przetwornika. Dzięki temu energia ze słońca może być bezpośrednio wykorzystana w domu, przesłana do sieci energetycznej lub można nią ładować akumulatory.

System fotowoltaiczny to nasz bezpośredni przewód zasilający łączący ze słońcem.

Przyłączenie do sieci: same korzyści

W Niemczech i Austrii już ponad 100000 systemów fotowoltaicznych jest podłączonych do sieci energetycznej. Wytworzony prąd zmienny jest przesyłany do lokalnej sieci energetycznej poprzez niezależny licznik energii. W Niemczech lokalny dostawca elektryczności kupuje energię elektryczną przesłaną do sieci na zasadach określonych w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (EEG). Gwarantują one określoną zapłatę za każdą wygenerowaną kWh przesłaną do sieci energetycznej.

Na system fotowoltaiczny podłączony do sieci energetycznej składają się:

Moduły słoneczne przetwarzające światło na energię elektryczną
 
Przetwornik konwertujący energię słoneczną dostosowując do parametrów sieci energetycznej

Przetwornik przekształca prąd stały do prądu zmiennego i kontroluje cały system. Jest to niezbędne, jeśli padnie sieć energetyczna lub gdy jest ona odłączona.
 
Licznik energii monitorujący produkcję energii elektrycznej
 
Elementy zabezpieczające system

 

Technologia, która spełnia oczekiwania

Systemy fotowoltaiczne potwierdziły swoją wartość w ekstremalnych warunkach. Panele fotowoltaiczne są od lat wykorzystywane w kosmosie do zasilania satelitów. Są odporne na siły natury, takie jak burze i słona woda, dzięki czemu sprawdzają się też w latarniach morskich.

Niezależne rozwiązanie: Autonomiczny system daje wolność

Domowe panele słoneczne dają niezależność. Autonomiczne systemy słoneczne stają się coraz bardzie popularne w Europie zwłaszcza w sektorze turystycznym. To koniec problemów z zasilaniem i hałaśliwych generatorów. System słoneczny dający niezależność od sieci energetycznej zapewnia energię tam, gdzie jej potrzebujesz. W przyczepach kempingowych, na łodziach, działkach, daczach i domkach letniskowych – wszędzie tam panele słoneczne dostarczą elektryczność do oświetlenia, zasilenia lodówki, radia i telewizora, w cichy i przyjazny środowisku sposób.

Na autonomiczny system składają się:
Moduły słoneczne przetwarzające światło na energię elektryczną
 
Przetwornik konwertujący energię słoneczną dostosowując do parametrów sieci energetycznej
 
Sterownik ładowania sterujący ładowaniem i rozładowywaniem baterii słonecznych
 
Baterie słoneczne magazynujące wytworzony prąd stały