Kontakt

Jak technologia mobilna zmienia Digital Signage

Technologia Digital Signage się zmienia. Odbiorcy nie mają już do czynienia z niemymi wyświetlaczami, a interakcja nigdy wcześniej nie była tak intensywna. Zapytaliśmy grupę ekspertów, jak postrzegają zmiany w Digital Signage. Niemal wszyscy są zdania, że u ich podłoża leży integracja mobilna.

W ostatnich latach technologia Digital Signage znacznie zyskała na popularności. Jest to częściowo spowodowane bardziej przystępnymi kosztami tego typu rozwiązań. Jednak przede wszystkim coraz więcej firm rozpoczyna swoją rewolucję cyfrową, stawiając Digital Signage w centrum wszystkich działań, które podejmują.

W związku z tym technologia Digital Signage nie jest już wykorzystywana jedynie na lotniskach czy w celach reklamowych, staje się ona nieodłączną częścią biznesu.

Chcieliśmy poznać perspektywy stojące przed rynkiem Digital Signage w nadchodzącej dekadzie. Aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, zwróciliśmy się do przedstawicieli wiodących firm zajmujących się technologią Digital Signage w Europie. Naszych partnerów skupionych w programie Sharp Open Architecture zapytaliśmy o to, w jakim kierunku ich zdaniem podąża rynek.

Niemal dwie trzecie (65%) z nich uważa, że na przestrzeni dwóch najbliższych lat integracja mobilna – czyli na przykład beacony, czujniki czy płatności mobilne – odegra kluczową rolę. Tego samego zdania jest również Birgit Jackson z firmy Sharp: – Intergacja mobilna umożliwia ludziom wchodzenie w interakcję z technologią Digital Signage, a firmom zbieranie danych zarówno o odbiorcach, jak i o środowisku wokół ekranu; na przykład, czy interakcja miała miejsce w dzień, czy w nocy. Dzięki zbieraniu tego typu danych wyświetlane treści mogą być odpowiednio dostosowywane do aktualnych warunków.

Jackson dodaje, że integracja przełoży się na wyższy stopień personalizacji wyświetlanych treści, które będą lepiej dostosowane do odbiorców wchodzących w interakcję. Przełoży się to z kolei na wyższy wskaźnik konwersji.

Niespełna połowa (47%) naszych rozmówców uważa, że w najbliższych dwóch latach największym powodzeniem będą cieszyć się aplikacje interaktywne. Zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników końcowych stworzą one nowe możliwości przekazywania i odbierania treści cyfrowych.

 

Platformy Digital Signage a systemy zarządzania treścią

Coraz większa integracja mobilna i interakcja z rozwiązaniami Digital Signage wymusi znalezienie nowego sposobu zarządzania treścią. Systemy zarządzania treścią (CMS) są obecnie powszechnie stosowane w technologii Digital Signage. Jednak w nadchodzących latach mogą zostać wyparte przez platformy Digital Signage (DXP). 

DXP daje użytkownikom możliwość zarządzania danymi i treścią, dostosowując działania do odbiorców. Zatem użytkownicy nie są ograniczeni jedynie do zarządzania treścią jak w przypadku CMS. I tak na przykład aktualne informacje dotyczące lotu czy przejazdu pociągu mogą być udostępniane odbiorcom.

Peter Heins, Senior Product Manager w Sharp Visual Solutions, wyjaśnia: – Systemy CMS obecnie cieszą się dużym powodzeniem, jednak według mnie DXP ma potencjał, żeby wyprzeć CMS. DXP jest znacznie bardziej elastycznym systemem, który nie tylko pozwala na kompleksowe zarządzanie treścią, ale również współpracuje z innymi systemami wewnętrznymi, co pozwala skupić wszystkie dane i komunikacje na jednej platformie.

Pomimo tego, że DXP oferuje więcej możliwości ponad połowa naszych partnerów nie uważa, żeby był w stanie całkowicie zastąpić CMS. DXP jest kosztownym i rozbudowanym systemem, który wcale nie musi być łatwy w obsłudze dla wszystkich klientów. Dlatego też można się spodziewać, że będzie używany przede wszystkim przez większych sprzedawców i korporacje.

Technologia mobilna i przejście na DXP znacząco ukształtuje sposób, w jaki są tworzone i realizowane rozwiązania Digital Signage. Nasi eksperci wskazują technologie, które ich zdaniem mają najmniejsze szanse, by odegrać znaczącą rolę w najbliższych dwóch latach. Według przeprowadzonej ankiety będą to interakcje w mediach społecznościowych (12%) i rozszerzona rzeczywistość (AI) (0%).

Natomiast niespełna jedna trzecia (29%) naszych partnerów uważa, że w nadchodzących dwóch latach na Digital Signage znacząco wpłynie technologia ekranów dotykowych. Jako powody wskazują czynniki takie jak punkty cenowe i zwrot z inwestycji czy powodowaną kwestiami prywatności lub higieny ewentualną niechęć użytkowników do interakcji z ogólnodostępnymi touchpointami.

Więcej refleksji naszych ekspertów na temat Digital Signage można znaleźć w dostępnym bezpłatnie raporcie ‘Which Way Next’. Na progu nowej dekady dokument analizuje szanse i wyzwania stojące przed branżą Digital Signage w najbliższych dwunastu miesięcach.

Contact

Urszula Rost
Marketing & Communications Specialist CEE
urszula.rost@sharp.eu

Social