Kontakt

Osiąganie maksymalnej niezależności

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przechowywania energii niezależność od sieci publicznej jest teraz większa niż kiedykolwiek przedtem: Połączenie systemu fotowoltaicznego oraz magazynu energii pokrywa aż do 80% zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego, w zależności od pory roku.

Możliwości samodzielnego zaopatrywania się w energię słoneczną przez dłuższy czas były ograniczone. W ciągu dnia wytwarzano więcej energii zgodnie z potrzebą, ale w nocy energia słoneczna nie była dostępna.

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań przechowywania ta wartość może być teraz zwiększona aż do 80% w zależności od warunków pogodowych. Energia wytworzona w ciągu dnia jest przechowywana i może zostaćwykorzystana o każdej porze doby - nawet w nocy.
Dzięki w pełni naładowanemu magazynowi energii system w dalszym ciągu zapewnia energię na użytek własny. Nadwyżka energii trafia do publicznej sieci energetycznej.

Wykorzystanie energii słonecznej w ciągu dnia

Działanie systemu fotowoltaicznego i magazynu energii w codziennym życiu:

Poranek

Energia wytworzona przez system jest używana dla własnych potrzeb. Nadwyżka energii przechowywana jest w magazynie.

Popołudnie
Dzięki w pełni naładowanemu magazynowi energii system w dalszym ciągu zapewnia energię na użytek własny. Nadwyżka energii trafia do publicznej sieci energetycznej.

Wieczór
Po zachodzie słońca system zapewnia przechowywaną w akumulatorze energię na użytek własny.

Noc
Nawet w nocy system nadal zapewnia przechowywaną energię. Jeśli w akumulatorze zabraknie energii, dodatkowa energia pozyskiwana jest z sieci publicznej. 

Wiedza o magazynach energii

Wybór magazynu energii— ważne czynniki

Jako dostawca energii słonecznej Sharp oferuje—oprócz modułów fotowoltaicznych —amagazyny energii spełniające różnorodne wymagania, pozwalające klientom osiągnąć największą możliwą niezależność od dostawców energii.

Koncepcje akumulatora

Koncepcje akumulatorów dostępnych na rynku różnią się przede wszystkim komponentami. W zależności od koncepcji akumulatory są idealne albo jako dopełnienie istniejącego systemu fotowoltaicznego, albo jako zupełnie nowe rozwiązanie do nowych instalacji.

Pojemność akumulatora (kWh)

Pojemność użytkowa akumulatora wyrażana w jednostce kWh wskazuje, jak dużo energii można otrzymać z w pełni naładowanego akumulatora. Często jest również wskazana pojemność nominalna (całkowita), ale zwykle nie da sie otrzymać jej w pełni. Różnicę między tymi wartościami nazywamy głębokością rozładowania (depth of discharge - DOD). Przykład: Pojemność całkowita akumulatora to 16 kWh, a jego poziomrozładowania wynosi 50%. Oznacza to, że dostępnych jest 8 kWh energii (50% z 16 kWh). Pojemność akumulatora idealna do Twojego domu zależy od rozmiaru systemu fotowoltaicznego, zużycia energii oraz stopnia niezależności, który chciałbyś osiągnąć. Dzięki właściwemu rozwiązaniu dla przechowywania dostępna pojemność może być w pełni wykorzystana, a Ty możesz maksymalnie uniezależnić się od sieci publicznej.

Technologia

Na rynku dominują dwie technologie: akumulatory litowo-jonowe oraz kwasowo-ołowiowe. Oba rodzaje mają swoje zalety i wady. Akumulatory kwasowo-ołowiowe mają ugruntowaną pozycję na rynku i sprawdzają się komercyjnie, ale są bardzo ciężkie i duże. Ogniwa litowo-jonowe mają większą głębokość rozładowania, wyższą wydajność i są lżejsze, dlatego używa się ich również na przykład w wysokiej jakości samochodach elektrycznych.

Przestrzeń

Akumulatory kwasowo-ołowiowe oraz litowo-jonowe mają różne wymagania odnośnie miejsca instalacji, na przykład w kwestii rozmiarów pomieszczenia czy nośności podłogi. Dlatego ważne jest, by wcześniej sprawdzić, w którym miejscu domu ma znajdować się akumulator.

Gwarancja

Gwarancje produktu obejmują uszkodzenia materiału i wady produkcyjne. Gwarancja wydajności określa spadek wydajności akumulatora, minimalną pojemność podczas okresu gwarancji oraz często minimalną liczbę pełnych cykli. Zakres gwarancji zależy od producenta.

Pełne cykle

Operacja pełnego naładowania akumulatora, a następnie rozładowania go do poziomu głębokości rozładowania, nazywana jest pełnym cyklem. Pełen cykl może składać się z kilku cykli częściowych (ładowania i rozładowywania). W ciągu trwania gwarancji powinno się osiągnąć maksymalną liczbę cykli. Należy pamiętać, że liczba cykli odnosi się do wskazanej głębokości rozładowania.

Zapytaj partnera instalacyjnego Sharp o rekomendacje odnośnie akumulatora, który najlepiej spełni Twoje wymagania.