Kontakt

Odetchnij głęboko: poprawa jakości powietrza może zwiększyć wydajność pracowników nawet o 20%

Warszawa, 15.05.2019
Pracodawcy mogą podnieść wydajność pracowników o 20%, zwiększając ilość świeżego powietrza w biurach i salach spotkań - wynika z nowego raportu firmy Sharp, który analizuje wpływ jakości powietrza, temperatury i oświetlenia na wydajność pracy biurowej i komfort uczestników spotkań służbowych.

Nowy raport prezentuje wyniki ostatnich badań na temat wpływu jakości warunków otoczenia na jakość pracy biurowej

Zaprezentowany na targach UC EXPO opracowany przez firmę Sharp monitor do pracy grupowej w systemie Windows stwarza możliwość monitorowania i zbierania tego typu danych na temat warunków otoczenia oraz informacji na temat stopnia wykorzystania sal spotkań, pozwalając stworzyć bardziej inteligentną przestrzeń biurową.

Skoro przeciętny europejski pracownik biurowy spędza 25 godzin miesięczne na spotkaniach[1], wiedza na temat prawidłowej organizacji spotkań jest kluczowa. Nowy raport stworzony przez firmę Sharp i psychologa miejsca pracy, dr. Nigela Oselanda, podkreśla wpływ prawidłowych warunków otoczenia podczas spotkań na wzrost wydajności pracowników.

Z raportu wynika również, że temperatura jest kolejnym kluczowym czynnikiem mającym wpływ na pamięć, koncentrację oraz kreatywność, a w konsekwencji również na wydajność. Stopniowe obniżanie temperatury do 18°C na godzinę przed końcem dnia pracy przyczyniło się do wzrostu wydajności pracowników o 4,1%[2], co okazało się korzystne podczas długich spotkań oraz pozwoliło zwalczyć marazm ujawniający się pod koniec dnia pracy.

Raport wykazał także, że oświetlenie w pomieszczeniach biurowych i salach spotkań ma znaczny wpływ na stopień koncentracji i wydajność. Najnowsze badanie pokazało, że dobre oświetlenie może poprawić wydajność o 15%[3]. Dobre oświetlenie i światło dzienne odgrywają kluczowy wpływ na komfort i nastrój pracowników. Raport pokazał, że pracownicy biurowi pracujący w pomieszczeniach z oknami śpią każdej nocy 46 minut dłużej w porównaniu z pracownikami pozbawionymi dostępu do światła dziennego[4]. Jest to ważna wskazówka dla firm, które powinny projektować biura w ten sposób, by zapewnić swoim pracownikom optymalne miejsce do myślenia i współpracy.

– Nasze badania wielokrotnie pokazały, że niekomfortowe warunki w otoczeniu mogą negatywnie wpłynąć na ogólną wydajność pracy w przestrzeni biurowej i salach spotkań. To bardzo wyraźna wskazówka dla firm, które powinny kontrolować i modyfikować warunki prracy w celu wzmocnienia wydajności pracowników podczas spotkań  – komentuje dr Nigel Oseland, psycholog środowiskowy.

– Postęp w rozwoju technologii ułatwiających współpracę, wraz z możliwościami oferowanymi przez internet rzeczy oraz platformy chmurowe oznacza, że obecnie fimy mogą lepiej niż kiedykolowiek czerpać korzyści ze spotkań służbowych. Jeśli znasz temperaturę w sali spotkań, możesz przesłać te dane do chmury, a następnie wykorzystać je w systemach ogrzewania i klimatyzacji, żeby zapewnić optymalne warunki przebiegu zebrania. Wierzymy, że jest to początek rewolucji w inteligentnych biurach. – dodaje Chris Parker, Senior Product Manager w Sharp.

Monitor do pracy grupowej w systemie Windows opracowany przez firmę Sharp został zaprezentowany na targach UC EXPO 2019.

Raport pod tytułem „Stwórzmy perfekcyjne środowisko do spotkań” można pobrać stąd www.sharp.co.uk/windowscollaborationdisplay

​​​​​​​[1] Badanie przeprowadzone przez Censuswide w imieniu Sharp Europe na 8044 pracowników biurowych w małych i średnich firmach (100 – 499 pracowników ) w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Holandii, Szwecji, Republice Ceskiej, Polsce, Słowacji i Niemczech w październiku 2017

[2] Valančius & Jurelionis (2013) Influence of indoor air temperature variation on office work performance. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 21(1).

[3] Wargocki & Wyon (2017) Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork. Building & Environment 112.

[4] WGBC (2014) Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Buildings. World Green Building Council.

Kontakt

Marzena Szulc
PR & Communication Manager CEE
marzena.szulc@sharp.eu

Media społecznościowe