Kontakt

Prognozy Sharp Europe dotyczące rynku urządzeń drukujących w 2021 r.

Warszawa, 05.01.2021
Branża nieustannie ewoluuje, ponieważ zmieniają się nasze przyzwyczajenia związane z drukowaniem. W mijającym roku dodatkowy wpływ na sytuację w branży miała pandemia COVID-19. Nie wszystko jednak powinno nas niepokoić. Jason Cort, dyrektor ds. planowania produktów i marketingu podzielił się z nami swoimi prognozami dotyczącymi trendów w obszarze rozwiązań związanych z drukowaniem w 2021 r. i w dłuższej perspektywie.

COVID-19 zaprzątał głowę większości z nas w 2020 r. i z pewnością ukształtował myślenie o tym, jak rozwija się przemysł druku.

Jedno jest jasne, pandemia COVID-19 sprawiła, że wszystkie zmiany, na które wskazywaliśmy w naszym artykule dotyczącym prognoz na 2020 r. zaszły w tempie jeszcze szybszym niż oczekiwaliśmy. Dotyczy to zarówno rozwiązań konsumenckich, jak i B2B. Fakt, że wszędzie zachodzą w tym samym czasie, czyni je jeszcze bardziej dotkliwymi.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że drukujemy mniej. Jesteśmy przekonani, że choć obecnie nadal mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, powrót do wyników sprzed pandemii będzie ciężki.

Jeśli zastanowić się nad powodami, dla których drukuje się mniej, przede wszystkim należy wskazać decyzje związane z dążeniem do ograniczenia kosztów. Co więcej, w tym roku zmienił się także nasz ogólny tryb funkcjonowania.

Po pierwsze, coraz więcej osób nie pracuje już z biura, ale z domu. Część pracowników nie ma u siebie drukarki, a co jeszcze bardziej prawdopodobne, uświadomiliśmy sobie, że w wielu przypadkach drukowanie nie jest koniecznością.

Niezależnie od przyczyn, te zmiany przyzwyczajeń zaowocowały wyraźnym zmniejszeniem liczby drukowanych stron. Tendencję tę będziemy prawdopodobnie obserwować również w 2021 r.

Praca z domu wymusiła na nas wprowadzenie nowych, praktycznych rozwiązań. Dlatego wiele procesów, które tradycyjnie wymagały użycia papieru, przechodzą obecnie digitalizację. Przedsiębiorstwa musiały wdrożyć pewne procesy cyfrowe właśnie po to, aby obejść problemy związane niedostępnością biura dla pracowników.

Chociaż podejście do cyfryzacji w 2020 r. miało z reguły formę ad hoc, czyli tymczasowych rozwiązań, to w przyszłym roku firmy będą przyspieszać wdrażanie nowych metod pracy.

Dzisiejsze środowiska pracy również stanowią wyzwanie dla określonych rodzajów urządzeń drukujących. W sytuacji, w której coraz więcej osób pracuje z domu, a przestrzeń biurowa jest systematycznie redukowana, zapotrzebowanie na duże urządzenia do druku w formacie A3, z których korzystały całe działy przedsiębiorstw, zaczyna się zmniejszać. Rośnie natomiast zainteresowanie urządzeniami służącymi mniejszym grupom roboczym.

Stąd można wnioskować, że należy oczekiwać zmian nie tyle liczby, co rodzaju urządzeń, na które będzie w przyszłości zapotrzebowanie.


Drukowanie w chmurze

Transformacja cyfrowa to trend, którego wszyscy jesteśmy doskonale świadomi i który utrzyma się nie tylko w nadchodzącym roku.

Klienci coraz bardziej polegają na usługach w chmurze, odchodząc od tradycyjnej infrastruktury IT. W rezultacie coraz mniej klientów posiada obecnie serwery druku na miejscu. Istotne w tej „nowej normalności” jest również to, że usługi w chmurze sprawdzają się dużo lepiej w warunkach rozproszonej siły roboczej.

Nie inaczej jest w przypadku druku. Microsoft Universal Print, oparty na standardzie Internet Print Protocol (IPP), umożliwia kierownikom ds. IT rezygnację z zarządzania lokalnymi serwerami druku i instalowanie sterowników drukarek, wprowadzonych na rynek na początku tego roku i przenoszących usługi drukowania do chmury. W 2021 r. spodziewamy się postępującej wirtualizacji środowiska drukowania w chmurze. Firma Sharp również planuje podjąć działania w reakcji na zmiany zachodzące w tym obszarze.

W tym przypadku chodzi nie tyle o ilości drukowanych stron, co o sposób świadczenia usług i dostarczania rozwiązań z obszaru drukowania klientom.


Nie tylko drukowanie

Jedną z dotkliwych dla branży konsekwencji pandemii COVID-19 w 2020 r. była redukcja wydatków na urządzenia do drukowania, która nastąpiła szybciej, niż można było przewidzieć. W rezultacie ci producenci i dystrybutorzy (przede wszystkim dystrybutorzy sprzętu biurowego), których oferta ograniczała się wyłącznie do urządzeń do druku, mieli w tym roku ograniczone pole manewru.

Jak już wcześniej przewidywaliśmy, branża potrzebuje transformacji i rozszerzenia pola działania poza druk. Jesteśmy tego świadomi, dlatego przejęliśmy Complete IT, brytyjską firmę świadczącą usługi IT, która obsługuje ponad 350 firm. Wykazała ona dużą odporność na sytuację na rynku podczas pandemii COVID-19. W 2021 r. oczekujemy jej dalszego rozwoju, co potwierdza słuszność naszej decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności poza urządzenia do drukowania.

W 2021 r. w centrum uwagi z pewnością znajdzie się bezpieczeństwo. Jest to obszar, który już w tym roku był szczególnie istotny ze względu na konieczność wykonywania pracy z domu. W takiej sytuacji pracownikom potrzebne jest nie tylko oprogramowanie, ale także odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Stało się oczywiste, że dostawcy muszą zapewniać swoim klientom również pakiety wsparcia informatycznego.

Uważamy, że na rynku jest miejsce dla dostawców usług IT, którzy są w stanie świadczyć tego rodzaju kompleksowe usługi, obejmujące również druk, ale pod warunkiem zapewnienia kompleksowych usług wsparcia. Oczekujemy, że rozwój większych podmiotów świadczących usługi wsparcia IT, które będą potrafiły najefektywniej rozszerzyć zakres swojej działalności, nabierze rozpędu w 2021 r.

Nadchodzący rok zapowiada się także jako okres przejęć, zwłaszcza przez producentów sprzętu drukującego, którzy będą chcieli poszerzyć zakres swojej działalności i zaczną przejmować firmy spoza branży, m.in. świadczące usługi IT, czy nawet tworzące aplikacje. Byliśmy tego świadkami już w 2020 r. i spodziewamy się, że trend ten utrzyma się przez cały 2021 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Sharp pomaga wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi dokumentów, skontaktuj się z nami.


Kontakt

Urszula Rost
Marketing & Communications Specialist CEE
urszula.rost@sharp.eu

Media społecznościowe