Kontakt

Przewodnik dotyczący czyszczenia miejsca pracy oraz urządzeń do handlu detalicznego i wyświetlaczy

Aby pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się chorób, firma Sharp opracowała następujące zalecenia, które mają pomóc przedsiębiorstwom we właściwym czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni wspólnych urządzeń, w tym urządzeń wielofunkcyjnych Sharp, drukarek, monitorów, ekranów dotykowych, laptopów, kas elektronicznych i terminali w punktach sprzedaży elektronicznej.

W związku z pojawieniem się bezprecedensowego zagrożenia związanego z koronawirusem na całym świecie, firma Sharp podejmuje działania mające na celu dostarczenie klientom informacji potrzebnych do właściwego czyszczenia powierzchni urządzeń biurowych, handlowych i wystawowych firmy Sharp oraz pomoc w opanowaniu rozprzestrzeniania się chorób.

Wskazówki dotyczące czyszczenia zewnętrznych powierzchni dotykowych urządzeń biurowych, wystawowych i do handlu detalicznego firmy Sharp:

1: Zaleca się stosowanie rozcieńczonego roztworu 70% alkoholu izopropylowego lub etanolowego i 30% wody. Wykonaj poniższe kroki, aby oczyścić powierzchnię dotykową urządzeń Sharp.

2: Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zakładaj rękawice jednorazowe (lateksowe lub nitrylowe).

3: Wyłącz czyszczone urządzenie i odłącz je od prądu.

4: Zwilż ściereczkę z mikrofibry mieszaniną 70% alkoholu izopropylowego lub etanolowego i 30% wody (nie rozpylaj).

5: Zacznij czyszczenie od wyświetlacza lub panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego i zakończ na elastycznych kablach.

6: Gdy czyścisz ekran wyświetlacza lub panel dotykowy, przecieraj ściereczką w jednym kierunku. Po zakończeniu dezynfekcji, szybę kopiarki/skanera należy ponownie umyć przy użyciu biurowego środka do czyszczenia szyb.

7: Po zakończeniu wyrzuć rękawice i natychmiast umyj ręce wodą z mydłem przez 20 sekund.

Środki ostrożności, które należy podjąć podczas czyszczenia i dezynfekcji urządzeń biurowych, wystawowych i do handlu detalicznego firmy Sharp:

1: Nigdy nie rozpylaj roztworów czyszczących na urządzenia – używaj jedynie zwilżonej nimi niestrzępiącej się szmatki lub ściereczki z mikrofibry.

2: Do czyszczenia sprzętu nie używaj ręczników papierowych ani chusteczek higienicznych.

3: Nie używaj mieszaniny alkoholu z wodą, w której stężenie alkoholu izopropylowego lub etanolowego jest większe niż 70%.

4: Podczas czyszczenia alkoholem, unikaj kontaktu roztworu ze skórą i oczami oraz zadbaj o odpowiednią wentylację.

5: Podczas czyszczenia i dezynfekcji sprzętu myj tylko zewnętrzne powierzchnie dotykowe.

6: Nigdy nie używaj materiałów ściernych lub chemikaliów takich jak: wybielacze, amoniak, aceton, woda utleniona lub innych środków czyszczących na urządzeniach, ponieważ mogą one uszkodzić ich powłokę, jak również uszkodzić elementy elektryczne.

7: W wyniku zastosowania technik czyszczenia wymienionych w niniejszym dokumencie, klienci mogą z czasem doświadczyć pewnych widocznych zmian w wyglądzie zewnętrznym urządzeń.

8: Zachowaj szczególną ostrożność przy czyszczeniu powierzchni pomalowanych lub błyszczących: przed przystąpieniem do czyszczenia przetestuj działanie środków na małym obszarze.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach firmy Sharp i o tym, w jaki sposób możemy pomóc w poprawieniu środowiska pracy w Twoim biurze, kontaktuj się z nami.

 

Kontakt

Martyna Pokorska
Marketing Specialist CEE
martyna.pokorska@sharp.eu

Social