Kontakt

Rola biura w nowej normalności po pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 była jedynym w swoim rodzaju czynnikiem zakłócającym, który spowodował zamknięcie firm i miejsc na całym świecie. W miarę jak pojawiają się pierwsze oznaki nadziei, Jason Cort, Dyrektor ds. Planowania Produktów i Marketingu, analizuje rolę biura w świecie po pandemii COVID-19 oraz to, w jaki sposób praca hybrydowa będzie odgrywać istotną rolę.

Wszyscy możemy się zgodzić, że powrót do pracy nie powinien być jak włączenie światła, kiedy wszyscy pracownicy wracają w tym samym czasie, na cały etat do biura. Nie, należy zaplanować i przygotować stopniowy powrót do pracy - taki, który uwzględnia obawy pracowników i daje im możliwość ich rozwiania.

Pandemia nauczyła firmy tak wiele o nich samych, ich pracownikach, a nawet, potencjalnie, o ich klientach. Najbardziej oczywistą nauką jest to, że przedsiębiorstwa odkryły swoje słabe punkty, czy to w zakresie infrastruktury IT, braku elastyczności w ramach operacji, czy też sposobu wdrażania i wspierania pracy zdalnej i hybrydowej. 

Jak rok po pandemii COVID-19 zmieniły się strategie biznesowe?

Zmusiło to firmy do przyjrzenia się swoim planom transformacji cyfrowej, a w wielu przypadkach do ich przyspieszenia. W przypadku organizacji nieposiadających planu, zmusił je do stworzenia strategii ad hoc, ale wraz z nieuniknionym powrotem do biura, będą one musiały wprowadzić bardziej zdecydowaną strategię, która dostosuje przestrzeń roboczą do nowych sposobów pracy.

Można śmiało powiedzieć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pandemii firmy nauczyły się bardzo wiele o swoich pracownikach. Większość firm mogła początkowo mieć obawy dotyczące wydajności i sposobu prowadzenia spotkań z pracownikami pracującymi w domu.

Jednak wspaniale było zobaczyć, że nauczyli się oni, że firma to nie budynek, w którym działa, ponieważ pracownicy raz po raz udowadniali, że można im ufać, że można utrzymać produktywność i że spotkania mogą odbywać się bez konieczności obecności w biurze.

 


Twoje biuro w nowych realiach 

Patrząc w przyszłość, firmy muszą zaplanować swój nieunikniony powrót do biura. Jaką formę to przybierze, czas pokaże, ale nie możemy po prostu zignorować ostatnich 12 miesięcy, musimy wziąć pod uwagę wyciągnięte wnioski i uwzględnić je w naszych przyszłych miejscach pracy.

Niektóre z pytań, nad którymi firmy muszą się zastanowić, dotyczą sposobu poruszania się po biurze, a także rodzajów pracy, które będą w nim wykonywać. Będzie to wymagało zapewnienia odpowiednich praktyk higienicznych, zapewnienia ludziom wystarczającej przestrzeni do bezpiecznej pracy oraz kontrolowanego powrotu pracowników do pracy.

W miarę jak będziemy przywracać ludzi do pracy, będziemy musieli stopniowo ułatwiać im powrót na miejsce pracy. Wymaga to planowania i odpowiedniego przygotowania z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Musimy również zacząć myśleć o tym, jak ludzie się zaaklimatyzują.

COVID-19 w odniesieniu do miejsca pracy w dużym stopniu dotyczy skrajności - od osób mających trudności z efektywnym pogodzeniem pracy i życia, po osoby pracujące więcej godzin, a nie mniej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, praca w domu pozwoliła ludziom na osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, przy zachowaniu zdrowszego stylu życia i bardziej elastycznych schematów pracy. Dlatego też, gdy zaczynamy myśleć o powrocie do biura, musimy uznać te nowe wzorce pracy/życia i uwzględnić je w naszych planach.

Nadal potrzebujemy przestrzeni, w których nasi ludzie mogą się fizycznie spotykać, ale praca hybrydowa pozwala na bardziej elastyczne rozmowy. To naturalne, że będziemy musieli zastanowić się nad przestrzeniami do spotkań, sposobem włączenia wirtualnych spotkań i pracy hybrydowej, a także nad wyborem odpowiednich narzędzi współpracy. Kluczowe znaczenie będzie miało odpowiednie połączenie wideo, audio i pracy współdzielonej.

Ostatecznie, technologia będzie odgrywać dużą rolę w projektowaniu nowego biura, ponieważ praca hybrydowa z pewnością będzie preferowanym sposobem pracy dla wielu osób w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Obowiązkiem firm jest upewnienie się, że posiadają odpowiednią technologię we właściwym miejscu, że ich polityka kadrowa jest odpowiednia do celu i że środowiska hybrydowe są bezpieczne.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc w transformacji cyfrowej, skontaktuj się z nami.

 

Contact

Angela Woodward
European PR Manager
Angela.Woodward@sharp.eu

Social