Kontakt

Trendy dotyczące wykorzystania energii słonecznej i odnawialnych źródeł energii roku 2019

Peter Thiele, prezes Sharp Energy Solutions w Europie, rozważa rozwój technologii modułów słonecznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w następnym roku i najbliższej dekadzie.

W ciągu najbliższych 12-24 miesięcy wzrost wykorzystania energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii będzie nadal nabierać tempa w nurcie głównym. Wierzymy w dalszy rozwój świadomości oraz zrozumienia korzyści wynikających z konsumpcji własnej energii i decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej.

Na poziomie komercyjnym zauważymy kontrolowane rozprzestrzenianie się większych elektrowni na wolnych obszarach, niewykorzystywanych od dłuższego czasu. Przecież stare bazy wojskowe lub lotniska można łatwo przekształcić w instalacje fotowoltaiczne. Będzie to połączone z większym zrozumieniem na poziomie politycznym dotyczącym rozwiązań prawnych wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Z perspektywy systemu małe domowe instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące akumulatory będą nadal zwiększać swoją wydajność. Na przykład zostaną wprowadzone nowe technologie akumulatorowe dzięki opracowaniu nowych technologii chemicznych, co zapewni wyższą ogólną wydajność wytwarzania energii.

Przyszłe trendy w technologii energii słonecznej 

Moduły fotowoltaiczne są dość dojrzałą technologią, więc w przyszłości doczekamy się ulepszenia technologii ogniw, co zapewni większą sprawność i wydajność samego modułu.

Z technologicznego punktu widzenia – ponieważ w naszych modułach zawsze wykorzystujemy najnowsze technologie, ogniwa stosowane w naszych modułach fotowoltaicznych przeżywają rewolucję, tworząc coraz sprawniejsze moduły o wyższej wydajności, co zapewnia nam zgodność z oczekiwaniami rynku.

Ogniwa są zazwyczaj krystaliczne, oparte na krzemie, ze stykami umieszczonymi w górnej i dolnej części ogniwa, co umożliwia przepływ energii elektrycznej przez ogniwo. Ponieważ w górnej części musi znajdować się elektrod umożliwiających przepływ energii elektrycznej, często pewna ilość światła zostaje zablokowana. Ale wiodące firmy, jak Sharp, opracowały technologię zwaną „back contact”, dzięki której wszystkie styki znajdują się na tylnej części panelu, więc górna powierzchnia ogniwa pozostaje wolna od zacienienia, co znacznie zwiększa wydajność modułu.

W przypadku większych wolnych obszarów przyszłe trendy będą dotyczyły opracowania lepszych metod optymalizacji uzysku energetycznego z poszczególnych stringów (grup modułów podłączonych do jednego inwertera). Zaczęliśmy kilka lat temu od systemów o napięciu 600 V, dzięki czemu linia energetyczna może składać się z 12 modułów. Doszliśmy do ok. 1000 V, ale trendy zmierzają w kierunku wyższych napięć – najnowsze projekty w kierunku 1500 V. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się do 25 modułów połączonych w jednen string. I tylko ostatni moduł będzie podłączony do inwertera, co radykalnie obniży koszty.

W krajach rozwiniętych wykorzystanie fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii będzie odgrywać coraz większą rolę i staną się obowiązkową technologią z punktu widzenia konstrukcyjnego. Na dachach wszystkich nowych budynków ujrzymy instalacje fotowoltaiczne z technologią akumulatorową, a wewnątrz systemy zarządzania energią.

Pojawi się ogrzewanie domów niewymagające stosowania kotłów gazowych, nastawione – na przykład – na bardziej odnawialne formy energii, zwłaszcza na fotowoltaiczne. Później najdzie pora na inne pomysły. Na przykład – jeśli zechcesz podróżować po swojej okolicy, dlaczego nie skorzystać z roweru elektrycznego, a jeśli będziesz potrzebować samochodu, wybierzesz elektryczny, który za 3 do 5 lat będzie napędzany przez Twój zdecentralizowany system energetyczny.

Istnieje również pewien aspekt systemów, który wraz ze wzrostem poziomu cyfryzacji zwiększa inteligencję tych systemów. Może pojawią się systemy, które będą mogły ze sobą rozmawiać, w wyniku czego zdecentralizowane floty urządzeń będą mogły zarządzać sobą w celu zapewnienia stabilnego poziomu mocy przesyłanej do sieci.

Większa zdolność przyłączeniowa będzie również korzystna dla przyszłych systemów. Ludzie będą mieli możliwość konsumpcji własnej energii i samokontroli wykorzystania energii w domu. A jeśli wierzymy, że zbliżają się czasy pojazdów elektrycznych, dodatkowa zdolność przyłączeniowa przychodzi w postaci doładowania własnego samochodu za pomocą zielonej energii, którą sam wytworzysz. Nie należy na tym poprzestawać. O ile samochód elektryczny stanowi doskonałe rozwiązanie dla krótkich przejazdów po mieście, do dłuższych podróży można będzie wykorzystać pociąg zasilany ekologiczną energią elektryczną.

Cyfryzacja i decentralizacja umożliwią rozwój modeli biznesowych, oferując rozwiązania energetyczne typu równy-z-równym. Na przykład ktoś wytwarza energy elektryczną i sprzedaje ją innemu klientowi w innym miejscu na podstawie umowy, rozliczając się przy pomocy Blockchain lub innej kryptowaluty. Może to wychodzić trochę poza przyjęte ramy, ponieważ obecnie istnieje sieć, którą ktoś musi serwisować, a ludzie płacić za korzystanie z sieci, ale możliwe są tego typu modele biznesowe.

W następnej dekadzie nastąpią duże zmiany na rynku energetycznym. Presja klientów na bardziej ekologiczne produkty zwiększy zapotrzebowanie na inicjatywę wykorzystania energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł. W efekcie zakłady użyteczności publicznej będą zmuszone zaoferować bardziej ekologiczne i czystsze formy energii elektrycznej, a rządy na całym świecie wdrożyć ustawodawstwo, które stworzy środowisko „w pierwszej kolejności odnawialne”.

W rezultacie wierzymy, że codziennym życiu pojawi się większa przepustowość energii z odnawialnych źródeł, co stanie się główną siłą napędową wytwarzania energii.

Links

Sharp Solar

Kontakt

Marzena Szulc
PR & Communication Manager CEE
marzena.szulc@sharp.eu

Social