Kontakt

Nowe modele biznesowe dla zakładów użyteczności publicznej

Możemy zaoferować Ci nowe możliwości zwiększenia lojalności klientów na dynamicznym rynku energetycznym. Dzięki naszemu przyszłościowemu domowemu systemowi zarządzania energią możesz zapewnić klientom kompleksowe rozwiązanie, składające się z paneli fotowoltaicznych, akumulatora oraz innowacyjnego oprogramowania monitoringu i kontroli. Dzięki modułowej budowie oprogramowania możliwe jest również używanie pojedynczych komponentów.

Asystent zarządzania energią "Smart Chap" pozwala nie tylko na przegląd przepływów energii, ale również na przewidujące zarządzanie zużyciem energii, przechowywanie jej i dostarczanie. Asystent ma charakter otwartej platformy, co oznacza, że można łatwo zintegrować z nim kolejne komponenty i aplikacje. W razie potrzeby oprogramowanie może być również dostosowane do Twojej marki dzięki opatrzeniu go logo Twojej firmy.

System jest obecnie dostępny w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Planowane jest rozszerzenie go na kolejne kraje.