Kontakt

Ten system jest aktualnie dostępny w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Rozszerzenie oferty na kolejne kraje jest w planach.

Rozwiązania modułowe

“Smart Chap” to modułowy system zarządzania energią w gospodarstwie domowym, pozwalający na zmaksymalizowanie wykorzystania energii słonecznej i skuteczne zarządzanie sprzętem elektrycznym.

Podstawowa konfiguracja systemu składa się z elektronicznej jednostki sterującej, systemu fotowoltaicznego, akumulatora, inwertera oraz licznika energii elektrycznej. Główną częścią składową systemu jest elektroniczna jednostka sterująca, która koordynuje działanie wszystkich komponentów. System można obsługiwać przy pomocy nowoczesnej aplikacji monitorującej i sterującej "Smart Chap". To rozwiązanie wyróżnia się przyszłościowym charakterem otwartej platformy, która pozwala na łatwe połączenie z dodatkowym sprzętem lub oprogramowaniem.

Inteligentna aplikacja

Aplikacja “Smart Chap” może być używana do monitorowania i kontroli przepływów energii w domu.

Monitorowanie

Asystent zarządzania energią pozwala klientowi monitorować przepływy energii w domu w dowolnym momencie na tablecie lub smartfonie. Można na przykład sprawdzić, jak dużo energii wytwarza w danym momencie dachowy system fotowoltaiczny, jaki jest stan naładowania akumulatora oraz jakie jest aktualne zapotrzebowanie energetyczne domu. Asystent zarządzania pokazuje, ile wyprodukowanej samodzielnie energii jest zużywane o jakiej porze dnia. Mierzy również niezależność energetyczną domu i pokazuje, jak ją zwiększyć. Wszystkie dane są zapisywane i mogą później zostać przedstawione na wykresach w celu oceny poszczególnych okresów.

Analiza zużycia energii

W kolejnej fazie rozwoju będzie rownież możliwe zmniejszenie zużycia energii przez najczęściej używane artykuły gospodarstwa domowego (np. lodówka, zamrażarka, telewizor), dokładne wskazanie "pożeraczy prądu" oraz określenie możliwości zaoszczędzenia energii. Ten proces nazywany jest dezagregacją.

Kontrola

Aplikacja “Smart Chap” może być używana nie tylko do monitorowania przepływów energii, ale i do zaplanowanej kontroli przechowywania energii, dostarczania energii do publicznej sieci energetycznej oraz zużycia energii.

Przesunięcie czasowe

Wyzwaniem w maksymalizacji domowego zużycia samodzielnie wyprodukowanej energii jest poradzenie sobie z faktem, że energia słoneczna wytwarzana jest tylko w ciągu dnia, zaś zapotrzebowanie na nią w prywatnych gospodarstwach wzrasta wtedy, gdy słońce zachodzi. Kontrolowanie przechowywania energii to sposób na rozwiązanie tego problemu oraz uczynienie energii słonecznej dostępną w domu przez 24 godziny na dobę.

Zarządzanie zużyciem (wyrównywanie szczytowych obciążeń)

Aplikacja posiada już funkcję inteligentnego zużycia energii: pozwala użytkownikom sterować zużywającymi energię urządzeniami przy pomocy bezprzewodowego gniazdka elektrycznego. W przyszłości będzie również możliwe bezpośrednie sterowanie urządzeniami współpracującymi z siecią inteligentną. Funkcja prognozy pogody jest już zintegrowana z aplikacją. W przyszlości funkcja ta zostanie wykorzystana do kontroli użytkowania urządzeń elektrycznych, na przykład do automatycznego włączania pralki lub pompy ciepła, gdy świeci słońce.

Specjalne funkcje

Wysokiej jakości komponenty

Sharp to jeden z wiodących na rynku światowym specjalistów w dziedzinie energii słonecznej. Nasze ponad 55-letnie doświadczenie potwierdza naszą wiedzę i niezawodność. Główne komponenty systemu, to jest moduły fotowoltaiczne, magazyny energii  oraz aplikacja "Smart Chap", zostały opracowane i wyprodukowane w Niemczech i otrzymają certyfikat niemieckiego stowarzyszenia technologii elektrycznej, elektronicznej i informatycznej VDE.

Elastyczne rozwiązanie modułowe

Modułowe podejście pozwala na wykorzystanie pojedynczych komponentów oraz sterowanie połączonymi urządzeniami. Oznacza to, że rozwiązanie jest odpowiednie zarówno dla nowych instalacji fotowoltaicznych, jak i dla wcześniej zainstalowanych systemów.

Charakter otwartej platformy

Źródłowe rozwiązanie Sharp wykorzystuje  moduły fotowoltaiczne marki Sharp, akumulator litowo-jonowy 5 kWh firmy BMZ oraz inwerter firmy Victron. Jednak rozwiązanie wyróżnia się charakterem otwartej platformy. Oznacza to, że system jest również kompatybilny z systemami wytwarzania energii innych producentów (energii słonecznej, wodnej i wiatrowej), a przez to idealny do ogólnoświatowej modernizacji systemów. Akumulatory oraz inwertery innych producentów również można łatwo zintegrować z rozwiązaniem, pod warunkiem, że zainstaluje się odpowiednie sterowniki urządzeń. Standardowe interfejsy systemu są nieustannie rozwijane.

Analiza zużycia energii

Funkcja analizy zużycia energii daje klientom przejrzysty przegląd ich zużycia energii. Dzięki temu mogą łatwo zidentyfikować "pożeracze prądu" i, jeśli zechcą, wymienić je.

Zrównoważony rozwój - Energy Shop

Kupując rozwiązanie "Smart Chap" klienci automatycznie zyskują dostęp do sklepu Energy Shop, w którym mogą nabywać najnowocześniejsze urządzenia oraz nowe aplikacje.

Sama aplikacja "Smart Chap" jest automatycznie aktualizowana do najnowszej dostępnej wersji. Dzięki rozwiązaniu HEMS firmy Sharp klienci mogą być pewni, że zawsze będą na bieżąco z rynkowymi nowościami.

Rozszerzenie "Smart Home"

W późniejszej fazie rozwoju system zostanie rozszerzony o kompleksową funkcję "Smart Home", dającą możliwość rozszerzonego sterowania urządzeniami. Pozwoli to na dodatkową kontrolę nad takimi urządzeniami, jak pompy ciepła, termostaty, klimatyzatory, oświetlenie czy alarmy.

Rozwiązanie OEM/niebrandowane

Na życzenie klienta biznesowego, np. zakładu użyteczności publicznej, interfejs użytkownika oprogramowania może zostać opatrzony logo firmy.

Monitoring systemu

Na życzenie użytkownika końcowego przedsiębiorstwo energetyczne oraz instalator będą mieli możliwość monitorowania wszystkich zainstalowanych systemów za pośrednictwem Centrum Instalatora.

Pełne korzyści

Wytwarzanie czystej energii, unikanie emisji CO2 oraz zmniejszanie zużycia energii to tylko niektóre z zalet dla użytkownika końcowego.

Ochrona środowiska

W dzisiejszych czasach społeczeństwo jest bardziej świadome tego, jak ważna jest ochrona zarówno klimatu, jak i środowiska. Wytwarzanie czystej energii oraz zmniejszenie zużycia energii to jedne z najważniejszych środków do osiągnięcia tego celu. Użytkownik może aktywnie przyczyniać się do transformacji energetycznej oraz upewniać się, że planeta zostanie zachowana w dobrym stanie dla kolejnych pokoleń.

Zalety finansowe

Ceny energii elektrycznej rosną, podczas gdy koszt instalacji systemu fotowoltaicznego spada. Te połączone czynniki czynią zakup systemu fotowoltaicznego mądrą inwestycją. Dzięki rozwiązaniu "Smart Chap" użytkownicy mogą również kontrolować i optymalizować zużycie energii w swoim domu, tym samym inteligentnie oszczędzając pieniądze. Rządowe dotacje oraz ulgi podatkowe mogą stanowić dodatkową finansową zachętę na krajowym poziomie.

Wolność i zarządzanie

Instalując system wytwarzania energii słonecznej klienci mogą zyskać zdecydowanie większą wolność. Nie muszą być już dłużej uwiązani taryfami i podwyżkami cen. Mogą zarządzać samodzielnie wytworzoną energią dzięki aplikacji "Smart Chap" w sposób odpowiedni do sytuacji i wymagań. Dzięki aplikacji klienci zawsze będą mieli wgląd w przepływy energii w swoim domu.