Kontakt

Zmiany organizacyjne w działach sprzedaży i marketingu Sharp

Warszawa, 17.10.2019
W połowie września w polskim oddziale Sharp nastąpiły znaczące zmiany organizacyjne, dotyczące działów Marketingu i Sprzedaży.

Rafał Szarzyński, który do tej pory odpowiadał za sprzedaż i marketing na obszarze Polski, awansował na stanowisko Regional Sales Managera CEE, co poszerzyło zakres jego odpowiedzialności na cały region Europy Centralnej i Wschodniej. Rafał kieruje obecnie działami sprzedaży direct oraz indirect, a także jest odpowiedzialny za kanał Dystrybucji (tzw. eksportowy).

Druga zmiana w dziale sprzedaży to awans Łukasza Wacławiaka. Łukasz, obejmując stanowisko Indirect Sales Managera, stanął na czele działu sprzedaży pośredniej i wraz z zespołem będzie odpowiedzialny za całą sprzedaż pośrednią oraz rozwój sieci partnerskiej na terenie Polski.

Zmiany organizacyjne w firmie komentuje Jacek Klekowski, Dyrektor Zarządzający Sharp CEE:

„Niezmiernie ważne jest, by podział obowiązków oraz zadań w naszej organizacji był równomierny i by umożliwiał nam wszystkim rozwój oraz transformację naszej firmy w profesjonalnego dostawcę usług i produktów we wszystkich 19 krajach, za które odpowiadamy. Dlatego też zdecydowałem, by wyodrębnić dział marketingu ze struktury działu handlowego”.

W związku z powyższą decyzją Tomasz Wieczorek, który do tej pory raportował do Rafała Szarzyńskiego oraz odpowiadał za marketing w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, awansował na stanowisko Marketing Managera CEE i będzie raportować bezpośrednio do Jacka Klekowskiego.

Dodatkowo dział marketingu powiększył się o Tomasza Szymańskiego, który dotychczas pracował w dziale serwisu i wsparcia technicznego Sharp. Awansując na stanowisko Solution Support Specialist CEE, stał się odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie wszystkich Autoryzowanych Partnerów Sharp w Europie Centralnej i Wschodniej. Tomasz Szymański przeszedł do nowo utworzonego działu Product Support w dziale Marketingu, wspierając sprzedaż w fazie przed- oraz posprzedażowej.

Przypomnijmy, że z początkiem sierpnia br. do działu marketingu produktowego Sharp dołączył Krzysztof Ukleja, który objął stanowisko Business Development Managera CEE i odpowiada za dalszy rozwój i wsparcie sprzedaży rozwiązań Sharp, współpracę z partnerami w zakresie szkoleń i kompetencji, a także planowanie nowych produktów wertykalnych wspólnie z Partnerami w regionie CEE.

Jacek Klekowski, Dyrektor Zarządzający Sharp CEE, podsumowuje:

„Gratuluję wszystkim wymienionym i wierzę, iż ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz wiedza przyczynią się w krótkim okresie do szybkiego rozwoju naszej spółki.”

Kontakt

Urszula Rost
Marketing & Communications Specialist CEE
urszula.rost@sharp.eu

Media społecznościowe