Silhouettes of people working
Silhouettes of people working

Kadra zarządzająca Sharp Europe

Kierownictwo Sharp to wiodący eksperci w zakresie innowacji technologicznych, rozwoju produktów, wydajności operacyjnej, obsługi klienta, zarządzania zasobami i wszystkich innych obszarów związanych z działaniem nowoczesnego, dynamicznego i progresywnego

Poznaj zespół Sharp Europe

Dowiedz się więcej na temat kadry zarządzającej Sharp Europe

Rob Tung Headshot

Rob Tung

President

Rob ukończył studia informatyczne; od 25 lat pracuje w branży IT i elektroniki użytkowej. Odpowiada za rozwój i rentowność Sharp Europe, dbając przy tym o wierność filozofii Sharp i ideałom prawdy, dobroci i piękna technologii.

Yoichi Tomota Headshot

Yoichi Tomota

Vice president

Yoichi pracuje w Sharp od ponad 26 lat, w tym 9 lat w filiach Sharp w Wielkiej Brytanii i Chinach. Jest odpowiedzialny za określanie kierunków rozwoju i celów Sharp w zakresie jej europejskiej działalności B2B oraz za poprawę wyników i dynamikę wszystkich istotnych europejskich operacji biznesowych.

 

Alexander Hermann Headshot

Alexander Hermann

President, Information Systems Europe

Od 2004 r. Alex odpowiada za krajowe, regionalne i wszystkie europejskie filie firmy Sharp zajmujące się sprzedażą B2B. Obecnie pracuje nad przekształceniem firmy Sharp z dostawcy sprzętu i usług w dostawcę zaawansowanych rozwiązań i usług dla przyszłych miejsc pracy. Proces ten obejmuje inwestycje w przejmowane spółki świadczące usługi IT oraz poszerzanie portfolio technologii Sharp.

Kadra zarządzająca - Shared Services and Information Systems

Dowiedz się więcej na temat kadry zarządzającej Information Systems, Shared Services i Product marketing.

Seitaro Nomura Headshot

Seitaro Nomura

President of Shared Services

Po uzyskaniu kwalifikacji biegłego rewidenta (CPA) w Waszyngtonie, Seitaro 20 lat temu podjął pracę w firmie Sharp; ponad 15 lat spędził, pracując w filiach Sharp w Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zajmuje się m.in. wydajnością operacyjną z naciskiem na wartość dodaną dla klientów. Zawsze kieruje się przy tym najważniejszymi wartościami Sharp, czyli uczciwością i kreatywnością w działaniu.

Kazushi Oshima Headshot

Kazushi Oshima

Vice President, Information Systems

Kazushi odpowiada za planowanie biznesowe firmy Sharp w Europie. Jego rola obejmuje planowanie średnioterminowe, strategię produktu, strategię fuzji i przejęć, transformację biznesową, budżetowanie, kontrolę zysków i optymalizację operacji.

Jason Cort Headshot

Jason Cort

Director Product Planning and Marketing 

Rola Jasona w transformacji B2B firmy Sharp obejmuje łączenie korporacyjnej wizji B2B firmy Sharp, działalności na rynkach europejskich i celów biznesowych. Ma to pomóc w kształtowaniu ogólnego kierunku i strategii biznesowej oraz przełożeniu ich na nowe produkty, usługi, organizacje, platformy cyfrowe i komunikację marketingową

Kadra zarządzająca, działy prawny, IT, HR

Dowiedz się więcej na temat kierownictwa działów prawnego, IT i HR

Richard Bloom headshot

Richard Bloom

Head of Legal and Company Secretary 

Richard jest odpowiedzialny za aspekty prawne i zgodność działalności Sharp z europejskimi przepisami. W pracy wspiera go zespół specjalistów z obszaru prawa, w tym dedykowany zespół ds. ochrony danych. Zadanie zespołu prawnego polega na zapewnieniu stosowania najlepszych praktyk we wszystkich kwestiach prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu przez firmę pragmatycznego podejścia.

Dirk Hennings headshot

Dirk Hennings

General Director of European IT Centre 

Dirk jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy Sharp w Europie korzystają ze swoich usług IT w opłacalny i bezpieczny sposób. Ponadto jego zadaniem jest opracowywanie i dostarczanie innowacyjnych usług informatycznych, które umożliwiają klientom Sharp rozwój ich działalności i osiąganie maksymalnych korzyści biznesowych.

Phil Herbert Headshot

Phil Herbert

Vice President, Human Resources 

Czerpiąc ze swojego ponad 20-letniego, międzynarodowego doświadczenia, Phil kieruje działem zasobów ludzkich w Sharp Europe. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że Sharp posiada niezbędne polityki i procesy, które umożliwią przyciągnięcie, rozwój i zatrzymanie talentów, tak aby firma mogła realizować swoje cele strategiczne.

 

Kadra zarządzająca - Business Units

Poznaj szefów działów IT Services, Energy Solutions i Visual Solutions.

Colin Blumenthal Headshot

Colin Blumenthal

Vice President, IT Services 

Colin odpowiada za rozwój działu usług IT firmy Sharp w Europie. Dba o to, by produkty i usługi IT firmy Sharp zawsze odpowiadały zmieniającym się potrzebom klientów, oraz by firma Sharp wybierała najlepsze technologie zapewniające klientom maksymalną wartość.

 

Peter Thiele Headshot

Peter Thiele

President, Sharp Energy Solutions 

Peter jest odpowiedzialny za sukces oddziału Sharp Energy Solutions Europe (SESE) w regionie EMEA. Ustala krótko- i długoterminowe cele, plany i strategie, aby usługi Sharp zawsze spełniały, a wręcz przekraczały oczekiwania klientów. Nadzoruje również operacje i zasoby SESE, zarządzając budżetami i zapewniając odpowiednią alokację zasobów.

Ian Barnard Headshot

Ian Barnard

SVP Marketing & Product Management, Sharp NEC Display Solutions

Ian jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością Sharp związaną z rozwiązaniami wizualnymi (Digital Imaging Solutions, DIS) w całej Europie, a także za sprzedaż i strategię produktową. Ian nadzoruje sprzedaż i działania marketingowe, aby zapewnić firmie rentowność, wzrost, a także, we współpracy z centralą w Japonii, tworzy strategię rozwoju strategicznego i rozwoju produktów.