Hands holding a plant
Hands holding a plant

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Nasza strategia CSR zapewnia, że mamy pozytywny wpływ na pracowników, środowisko oraz wybrane organizacje charytatywne i społeczeństwo wokół nas.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

CSR w Sharp Europe

W 1973 r. Sharp ogłosiła swoją odważną filozofię biznesową: „przyczyniać się do rozwoju kultury, korzyści i dobrobytu ludzi na całym świecie”. Aby osiągnąć ten cel we wszystkim co robimy, kierujemy się zasadą „uczciwości i kreatywności”. Przyświeca nam idea dostarczania produktów i technologii, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ma zapewnić, że dajemy z siebie jak najwięcej i mamy pozytywny wpływ na naszych ludzi, środowisko, wybrane przez nas organizacje charytatywne i społeczność.

Organizacja charytatywna: woda

Ograniczony dostęp do wody pitnej to problem aż czterech na pięć rodzin w krajach rozwijających się. W górzystym regionie Tigray w Etiopii ludzie często wędrują przez godzinę lub dłużej, by zdobyć wodę, którą czerpią z otwartej studni. W 2019 r. firma Sharp Europe rozpoczęła współpracę z organizacją charity: water, aby sfinansować budowę ręcznej pompy wodnej.

Projekt został ukończony w czerwcu 2021 r. i zmienił życie ponad 65 tysięcy lokalnych mieszkańców, zapewniając im dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej. Było to szczególnie istotne podczas pandemii COVID-19, ponieważ higiena i skuteczne oczyszczanie są podstawową metodą ochrony przed infekcjami, co bez dostępu do czystej wody jest praktycznie niemożliwe.

Aby zapewnić trwałość projektu, lokalną społeczność  zachęca się do wzięcia odpowiedzialności za bieżące utrzymanie systemu zaopatrzenia w wodę, reagowanie na wyzwania sanitarne oraz ustanowienie długoterminowych praktyk w zakresie zdrowia i higieny.

Three images of people collecting water

Zmniejszenie śladu węglowego

Jako firma dbająca o zrównoważony rozwój, w zeszłym roku Sharp wpisał się do "Rejestru śladów węglowych, równoważenia i usuwania CO2" prowadzonego przez hiszpańskie Ministerstwo Przemian Ekologicznych i Wyzwań Demograficznych.

Rejestr ten pomaga koordynować wysiłki hiszpańskich organizacji w zakresie obliczania i redukcji emisji gazów cieplarnianych generowanych przez ich działalność w celu zmniejszenia wpływu na zmiany klimatyczne.

Jednocześnie daje im możliwość zrównoważenia całości lub części ich śladu węglowego poprzez szereg projektów leśnych zlokalizowanych na terytorium kraju. Projekty te integrują liczne korzyści środowiskowe i społeczne, w tym pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery, znane również jako sekwestracja węgla.

Obecnie jesteśmy zarejestrowani na rok 2019 i 2020 i posiadamy certyfikat rejestracji "CALCULO", ponieważ obliczamy i weryfikujemy nasze bezpośrednie emisje oraz te związane ze zużyciem energii. Naszym celem na najbliższe lata jest osiągnięcie "REDUCE" lub "COMPENSATE".

Crowd holding large sun model

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne wielu osób, ale przede wszystkim na osobach ze szczególnymi potrzebami. 

Fundacja Katalonia, zlokalizowana poza Barceloną w Hiszpanii, ma na celu promowanie i zachęcanie do edukacji, opieki, szkolenia zawodowego, zatrudnienia i opieki społeczno-kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami behawioralnymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie izolacji z powodu COVID-19 ucierpieli bardziej niż zwykle, ponieważ nie otrzymali specjalnej uwagi i ukierunkowanych działań, których potrzebowali.

Ponieważ teraz wracają do normalności, zaczęli tworzyć materiały promocyjne w swoim warsztacie, co pomaga ich podopiecznym stać się bardziej zmotywowanymi i poczuć się zintegrowanymi ze społeczeństwem widząc, jak ich przedmioty są wykorzystywane przez znane firmy.

Sharp regularnie rozdaje różne przedmioty marketingowe podczas promocji sprzedaży, spotkań i lokalnych wydarzeń, więc w tym roku wybraliśmy fundację do stworzenia części naszych materiałów promocyjnych. Zakupiliśmy już kilka klapek i planujemy zamówić więcej przedmiotów na spotkania dealerów w przyszłości.

Woman making flip-flops