Hands holding a plant
Hands holding a plant

Zielone produkty

Projektujemy produkty energooszczędne, które chronią zasoby przez cały okres ich użytkowania.

Nasze cele

Sharp nazywa swoje produkty przyjazne dla środowiska zielonymi -Green Products(GP). Treść karty standardów GP, stanowiącej punkt odniesienia dla naszych celów rozwojowych, jest corocznie aktualizowana, aby stale poprawiać efektywność środowiskową produktów Sharp.

Wytyczne Sharp dotyczące GP, które definiują kryteria rozwoju i projektowania zgodnie z siedmioma koncepcjami, są stosowane od 1998 r. przez wszystkie działy projektowania produktów.

Opracowując swoje produkty, firma Sharp przyjęła założenia zgodne z kartą standardów GP, które sformułowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi GP. Na etapie produkcji próbnej i na kolejnych etapach produkcji masowej sprawdzamy, czy dany produkt rzeczywiście spełnia wyznaczone kryteria.

Ponadto firma Sharp na bieżąco doskonali swoje systemy zapewniające zgodność z przepisami w odpowiedzi na wciąż ewoluujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska, które obowiązują w każdym kraju. W 2019 r. bazy sprzedażowe i produkcyjne Sharp w krajach ASEAN, w Europie i na Bliskim Wschodzie wspólnie tworzyły nową strukturę organizacyjną, aby spełnić wymogi wynikające z tych przepisów i regulacji.

Hands holding a cartoon

Nasze koncepcje

Oszczędność energii i generowanie energii

Produkty o doskonałej wydajności energooszczędnej lub generujące energię poprawiają wydajność i zużywają mniej energii.

Ochrona zasobów

Swoje produkty tworzymy z myślą o ochronie zasobów, zmniejszeniu ilości używanych materiałów i przedłużeniu żywotności produktów.

Recykling

Projektujemy produkty, które można bez trudu zdemontować i wykorzystujemy materiały, które można poddać recyklingowi.

Bezpieczne użytkowanie i utylizacja

Nasze produkty mogą być bezpiecznie używane i utylizowane. Nie używamy substancji, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko.

Wykorzystanie zielonych materiałów i urządzeń

Projektujemy produkty z ekologicznych materiałów. Używamy materiałów pochodzących z recyklingu oraz tworzyw sztucznych wyprodukowanych z biomasy.

Świadomość środowiskowa w zakresie akumulatorów

Projektujemy produkty wykorzystujące akumulatory, instrukcje obsługi i opakowania z większą świadomością potrzeb środowiska. Redukujemy ilość opakowań i projektujemy produkty, z których można łatwo usunąć akumulatory.

Dobrowolne porozumienie branżowe dotyczące sprzętu do przetwarzania obrazu

Sharp to firma świadoma swojego wpływu na środowisko, która od dawna doskonali swoje produkty z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. W ten sposób przyczyniamy się do realizacji planu działania UE w zakresie efektywności energetycznej, poprawiając właściwości swoich produktów, zwłaszcza pod kątem wydajności energetycznej i zasobów.

People working in an office