Drukowanie mobilne

Bezpiecznie drukuj z telefonu komórkowego

Pandemia COVID-19 wymusiła większą mobilność pracowników i zwiększyła zakres korzystania z osobistych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety w firmach. Kiedy są prawidłowo wdrożone, urządzenia mobilne mogą: 

  • zwiększać elastyczność – pracownikom znacznie łatwiej jest tworzyć i udostępniać informacje zawsze, kiedy są potrzebne i z dowolnego miejsca.
  • poprawić produktywność — nie trzeba już logować się do komputera, aby otwierać dokumenty, ponieważ można uzyskiwać do nich dostęp i drukować je bezpośrednio z własnego urządzenia mobilnego.
  • zwiększyć satysfakcję pracowników – większa elastyczność sposobu pracy.
  • zmniejszyć koszty – nie ma potrzeby kupowania i utrzymywania komputerów w miejscu pracy; potrzebnych jest także mniej szkoleń. 

Jednak korzystanie z polityki BYOD to także nie lada wyzwania związane z integracją rozwiązań drukowania mobilnego z infrastrukturą sieciową organizacji, aby śledzić i zarządzać działaniami użytkowników mobilnych. Mogą również powstawać luki, które stanowią zagrożenie dla poufnych informacji, a nawet stwarzać ryzyko nieautoryzowanego dostępu do całej sieci, jeśli są wdrażane bez uwzględniania potrzeb bezpieczeństwa i zarządzania w ramach kompleksowej polityki bezpieczeństwa środowiska druku.

Man-at-desk-using-mobile

Mobilność, zwiększa produktywność

Będąc elementem portfolio aplikacji mobilnych firmy Sharp, a zarazem częścią naszych usług zarządzania drukowaniem, nasze rozwiązania mobilne pozwalają w pełni zintegrować urządzenia mobilne wszystkich typów bez narażania sieci na niebezpieczeństwo. Oprócz zapewnienia ludziom swobody i elastyczności w drukowaniu informacji z telefonów, tabletów i laptopów w dowolny sposób i z dowolnego miejsca, nasze rozwiązania do drukowania mobilnego pomagają im również bezpiecznie skanować i udostępniać dokumenty, gdy są poza biurem. Oznacza to możliwość korzystania z:

  • łatwego drukowania – wystarczy wybrać dokument, wyświetlić podgląd i wydrukować wszystko, czego się potrzebuje, bezpośrednio na drukarkach Sharp z obsługiwanego urządzenia mobilnego.
  • łatwego skanowania – dokumenty w formie papierowej można skanować do formatu PDF na obsługiwanych drukarkach i kopiarkach  i firmy Sharp oraz przeglądać bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.
  • elastycznej współpracy – można łatwo udostępniać zeskanowane pliki innym obsługiwanym aplikacjom lub zapisywać je w chmurze.

Krótko mówiąc, dzięki naszym rozwiązaniom mobilnym możesz drukować z urządzeń mobilnych tak łatwo, jak z dowolnego komputera w biurze. 

Two people-in office-looking at tablet-lifestyle