Field with trees
Image of a field with trees

Zarządzanie środowiskowe

Nasi inżynierowie niestrudzenie pracują nad innowacyjnymi technologiami, dzięki którym świat będzie czystszy i bardziej zielony.

Zarządzanie środowiskowe

Każdy obszar, w którym bezpośrednio lub pośrednio wpływamy na środowisko, od wczesnych etapów projektowania i wytwarzania produktu, aż po jego utylizację, znajduje się pod stałą kontrolą naszych systemów zarządzania środowiskiem.

Wszystkie nasze fabryki i większość biur spełniają normę ISO 14001: ramy określające wymagania dotyczące systemów zarządzania środowiskowego. Pracujemy nad dostosowaniem naszych obiektów do polityki środowiskowej firmy i aktywnie zachęcamy do podejmowania inicjatyw w zakresie zarządzania wpływem na środowisko i świadomości ekologicznej w całej naszej organizacji.

Nasi inżynierowie niestrudzenie pracują nad innowacyjnymi technologiami, dzięki którym świat będzie czystszy i bardziej zielony. Kładziemy duży nacisk na produkcję zaawansowanych ekologicznie produktów wysokiej jakości.

Zobacz poniżej naszą Politykę środowiskową.

A girl sat in front of a building with plants