Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki opisują właściwości substancji chemicznej.

Chemical substances safety

W karcie charakterystyki (SDS, Safety Data Sheet) opisane są właściwości substancji chemicznej, a także środki nadzwyczajne obchodzenia się z daną substancją (lub produktem ją zawierającym) w razie wypadku.

Karta pomaga zapewnić właściwe rozumienie właściwości danej substancji chemicznej oraz bezpieczne użytkowanie produktów zawierających tę substancję.

Woman working at home office with laptop and printed documents