Green leaves depicting Sharp's Eco Vision
Green leaves depicting Sharp's Eco Vision

Sharp Eco Vision 2050

Eco Vision firmy Sharp opiera się na nasze podstawowej polityce środowiskowej: „Budowanie firmy świadomej ekologicznie w sposób uczciwy i kreatywny”.

Długoterminowa wizja ochrony środowiska

Społeczność międzynarodowa jest świadoma pilnej potrzeby podjęcia działań w obliczu coraz poważniejszych problemów związanych ze środowiskiem, takich jak zmiana klimatu, wyczerpywanie się zasobów i zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi. Ta świadomość stymuluje prowadzone na globalną skalę działania, które obejmują dążenie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), realizację postanowień porozumienia paryskiego i tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W 2019 r. firma Sharp sformułowała SHARP Eco Vision 2050, długoterminową wizję ochrony środowiska opartą na ogólnej polityce środowiskowej firmy, „Budowanie firmy świadomej ekologicznie w sposób uczciwy i kreatywny”, którą przyjęto w 1992 r.

Sustainability Venn diagram

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Firma Sharp pracuje nad urzeczywistnieniem celów zrównoważonego rozwoju na skalę globalną, realizując długoterminowe cele wyznaczone w trzech obszarach działania, które mają zostać osiągnięte do 2050 r.:

Zmiany klimatyczne – Biorąc pod uwagę cel w postaci 1,5°C wskazany w porozumieniu paryskim, firma Sharp dąży do rozszerzenia swojej gamy produktów i usług związanych z czystą energią oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach swojej działalności korporacyjnej, produkcyjnej i świadczenia usług.

Recykling zasobów — Celem firmy Sharp jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez recykling produktów i ograniczenie ilości odpadów pochodzących z działalności biznesowej, aby w ten sposób zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Bezpieczeństwo i ochrona — Firma Sharp bardzo uważnie zarządza substancjami chemicznymi, które mogą wpływać na zdrowie ludzi, środowisko naturalne i ekosystemy, ograniczając ich stosowanie w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków.

Sharp formułuje średnioterminowe cele środowiskowe w każdym obszarze, określając konkretne działania i cele ilościowe, aby przyspieszyć realizację długoterminowej wizji środowiskowej.

Circular economy illustration