Chemicals
Chemicals

Zarządzanie substancjami chemicznymi

Firma Sharp dąży do ograniczenia wpływu na środowisko całej swojej działalności biznesowej.

Odpowiedzialne stosowanie chemikaliów w naszych produktach

Produkty Sharp są wytwarzane z wielu części i materiałów oraz zawierają różnorodne substancje chemiczne. Te ostatnie są również wykorzystywane w procesach produkcyjnych w naszych fabrykach.

Chociaż substancje chemiczne zawarte w produktach Sharp poprawiają wydajność i jakość produktów, jesteśmy świadomi, że niektóre z nich mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, jeśli niewłaściwie się z nimi postępuje.

W przeszłości zanieczyszczenia i problemy środowiskowe powodowane przez substancje chemiczne były na porządku dziennym. Obecnie wiele krajów wymaga od firm efektywnego zarządzania substancjami chemicznymi, aby zapobiec tego rodzaju problemom i realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Globe illustration

System zarządzania substancjami chemicznymi

Niektóre przepisy zawierają wymogi dotyczące etykietowania lub zakazu czy ograniczenia stosowania określonych substancji chemicznych. Inne wymagają zarządzania informacjami o składzie produktów, raportowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery i cieków wodnych, kontrolowania środowiska pracy i zarządzania zdrowiem w miejscu pracy.

Zgodnie z treścią naszej ogólnej polityki środowiskowej, „Budowanie firmy świadomej ekologicznie w sposób uczciwy i kreatywny”, Kodeks postępowania firmy Sharp określa sposób zarządzania substancjami chemicznymi zgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami i regionalnymi umowami dotyczącymi ochrony środowiska.

Chemicals