People shaking hands
People shaking hands

Kultura i wartości

Sercem Sharp jest nasz zespół

Znajdź pracę w firmie Sharp

Nasze wartości

Sercem Sharp są ludzie, ale podstawą naszego sukcesu są wartości, którymi kieruje się każdy członek zespołu, a także kultura, którą stworzyliśmy i którą nieustannie rozwijamy oraz doskonalimy.

Troska o środowisko

Pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu i troski o środowisko naturalne, nie ograniczamy się do przestrzegania przepisów; każdy obszar naszej działalności, który bezpośrednio lub pośrednio wpływa na środowisko, znajduje się pod stałą kontrolą - począwszy od najwcześniejszych etapów projektowania produktu, poprzez produkcję, aż po utylizację.

Leaves