People working and collaborating in a modern office

Dobrowolne porozumienie branżowe dotyczące sprzętu do przetwarzania obrazu

Umowa, której celem jest zmniejszenie śladu środowiskowego sprzętu do przetwarzania obrazu.

Dobrowolne porozumienie branżowe dotyczące sprzętu do przetwarzania obrazu

Sharp to firma świadoma swojego wpływu na środowisko, która od dawna doskonali swoje produkty z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. W ten sposób przyczyniamy się do realizacji planu działania UE w zakresie efektywności energetycznej, poprawiając właściwości swoich produktów, zwłaszcza pod kątem wydajności energetycznej i zasobów.

Klienci mają dostęp do zaawansowanych ekologicznie produktów, a zarazem są w stanie podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje w oparciu o informacje o efektywności środowiskowej poszczególnych produktów. Takie informacje są podane na stronie produktu w dziale „Wsparcie i pliki do pobrania”, jako deklaracja środowiskowa zgodna ze standardem ECMA-370.

Sharp MFP's