Trees
Trees

Zmiany klimatyczne

Sharp dostrzega wpływ zmian klimatycznych na swoją działalność.

Zmiana klimatu

Ekstremalne warunki pogodowe w ostatnich latach, prawdopodobnie związane ze zmianą klimatu, doprowadziły do bezprecedensowej liczby klęsk żywiołowych na całym świecie, w szczególności tajfunów, huraganów, ulewnych deszczy i powodzi, które mogą powodować katastrofalne szkody dla ludzi i przedsiębiorstw.

Badania pokazują, że główną przyczyną zmian klimatu jest globalne ocieplenie wynikające z rosnącego stężenia CO2 i innych gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze.

A polar bear stood on floating ice

Inicjatywa firmy Sharp związana z czystą energią

W listopadzie 2016 r. weszło w życie porozumienie paryskie, w którym wyznaczono cel w postaci utrzymania temperatury na świecie na poziomie niższym niż dwa stopnie powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i wezwano do dalszych wysiłków na rzecz walki z globalnym ociepleniem; ostatecznym celem jest utrzymanie temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopnia. Porozumienie przewiduje nawet ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do zera do drugiej połowy tego stulecia.

Aby wesprzeć inicjatywy ograniczania emisji gazów cieplarnianych, przyjęliśmy SHARP Eco Vision 2050. W tej długoterminowej wizji ochrony środowiska określiliśmy dwa kluczowe cele zrównoważonego rozwoju do 2050 r.: wytworzenie większej ilości czystej energii niż całkowita ilość energii zużywanej w całym łańcuchu dostaw oraz osiągnięcie poziomu zerowych emisji CO2 netto w naszej działalności.

Przygotowujemy się do ujawnienia informacji związanych z klimatem zgodnie z zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) powołanej przez Radę Stabilności Finansowej (FSB).

People high-fiving