firee field PV installation half cell panels trees diagonal
firee field PV installation half cell panels trees diagonal

Instalacje fotowoltaiczne

Wytwarzaj własną energię słoneczną w elektrowni domowej, biznesowej lub komunalnej.

black PV panels beach house
black PV panels beach house

Instalacje fotowoltaiczne

Wytwarzaj własną energię słoneczną w elektrowni domowej, biznesowej lub komunalnej.

farm shed with solar panels
farm shed with solar panels

Instalacje fotowoltaiczne

Wytwarzaj własną energię słoneczną w elektrowni domowej, biznesowej lub komunalnej.

Elementy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku elementów tworzących układ. Moduły są sercem każdej instalacji fotowoltaicznej; to one zamieniają światło słoneczne w prąd elektryczny. Moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, czyli taki, który płynie tylko w jednym kierunku. Jeśli energia nie jest natychmiast potrzebna, można nią naładować akumulatory i wykorzystać później. Urządzenia elektroniczne w Twoim domu oraz sieć elektryczna korzystają z prądu przemiennego, czyli takiego, w którym elektrony przepływają tam i z powrotem w naprzemiennych kierunkach. Inwerter przekształca prąd stały w prąd przemienny. Ten ostatni może być zużywany przez urządzenia elektroniczne, np. telewizor, a nadmiar energii może zostać przekazany do sieci w ramach rekompensaty.

drawing of the components of a PV solar system  and AC to DC power