Aplikacja do zarządzania odwiedzającymi

WoLMobile

Dbaj o bezpieczeństwo pracowników i usługodawców dzięki naszej najbardziej innowacyjnej aplikacji mobilnej: WoLMobile.

Inteligentne oprogramowanie do zarządzania gośćmi umożliwia bezdotykowe logowanie, dzięki czemu Twoje miejsce pracy jest bezpieczniejsze, a zgodność z przepisami BHP zapewniona.

Mobile-phone-WolMobile-sign-in screen

PRACA ZDALNA

Bezpieczeństwo odwiedzających

WoLMobile znacznie zwiększa bezpieczeństwo odwiedzających, zapewniając dostęp do dokładnych danych na temat obecności pracowników, szybko przekazując wszystkim ważne powiadomienia i umożliwiając meldowanie się osób pracujących zdalnie.

Inteligentne, zautomatyzowane usługi w ramach aplikacji to coś więcej niż tylko rejestracja w recepcji przed umówionym spotkaniem. Organizacje mogą skutecznie komunikować się z personelem i wykonawcami w sprawach pilnych, związanych z obowiązującymi zasadami i wszelkich innymi istotnych dla firmy kwestiach.
 

Co WoLMobile może dla Ciebie zrobić?

Zapewnij bezpieczeństwo pracownikom i usługodawcom

WIESZ, KTO ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE FIRMY

Usługa automatycznego logowania na podstawie lokalizacji

Twoje najprecyzyjniejsze narzędzie do raportowania umożliwiające zachowanie najwyższej zgodności z przepisami w przypadku ewakuacji lub w sytuacji awaryjnej. Możesz automatycznie śledzić, kto znajduje się na terenie firmy, korzystając z funkcji geofencingu i eliminując potrzebę ręcznego meldowania pracowników i dostawców usług.

Wyznaczone osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą również otrzymywać automatyczne monity dotyczące opóźnień, kiedy pracownicy i usługodawcy nie opuszczą terenu firmy o ustalonej godzinie.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie korzyści mogą przynieść rozwiązania do zarządzania odwiedzającymi Twojej firmie.

mobile-sign-in-screen-message

BŁYSKAWICZNIE WYSYŁAJ WIADOMOŚCI

Natychmiastowe powiadomienia

Intruz w recepcji? Uszkodzenie klatki schodowej na czwartym piętrze? Wyciek w fabryce nr 3? Aplikacja umożliwia błyskawiczne wysyłanie wiadomości do wszystkich osób przebywających na miejscu, aby ostrzec pracowników i usługodawców o zagrożeniach w danej lokalizacji. Można także ustawić funkcję potwierdzenia odebrania wiadomości, aby mieć pewność, że wszyscy otrzymali i przeczytali ważne powiadomienia po zalogowaniu. 

Pracownicy i usługodawcy mogą wysyłać natychmiastowe powiadomienia SOS do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo za pomocą jednego przycisku. Alert zawiera ich geolokalizację, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku większych zakładów lub odległych obszarów.

Dowiedz się, jakie korzyści twojej firmie może dać system zarządzania odwiedzającymi.

mobile-SOS-alert-message

KONTROLUJ PRACOWNIKÓW ZDALNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Praca zdalna

Personel pracujący zdalnie? Niezależnie od tego, czy członkowie zespołu często pracują w domu, w podróży lub w innych miejscach, każdy może logować się w pracy. Geolokalizacja i lista wyznaczonych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji będą aktualizowane w oparciu o status.

Funkcja  Follow Me pozwala śledzić lokalizację osób z grupy ryzyka, pracujących zdalnie lub w pojedynkę, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Można także użyć funkcji Follow Me, aby przeprowadzić aktualizację geolokalizacji lub stale śledzić zalogowanych użytkowników. Śledzenie zostaje wyłączone z chwilą wylogowania się pracownika.

Dowiedz się, jakie korzyści twojej firmie może dać system zarządzania odwiedzającymi.

man-with-hardhat on mobile-lifestyle