Reception-sign-in-screen

Zarządzanie odwiedzającymi

Rejestruj i śledź odwiedzających Twoją firmę bezpiecznie i skutecznie dzięki technologiom zarządzania odwiedzającymi

Skontaktuj się teraz

Czym jest zarządzanie odwiedzającymi?

Gdy firmy nie mają recepcji ani nawet podstawowego systemu logowania gości, aby przyjmować odwiedzających i monitorować, kto wchodzi i wychodzi z budynku, bezpieczeństwo w miejscu pracy może być zagrożone, a pracownicy potencjalnie narażeni na ryzyko.

Zarządzanie odwiedzającymi umożliwia firmom rejestrowanie i śledzenie gości w siedzibie firmy i poza nią. 

Poza stałym personelem, większość firm odwiedzają osoby z zewnątrz: zwykle dostawcy, klienci i pracownicy kontraktowi. Warto wiedzieć, kto i kiedy wchodzi do budynku oraz gdzie się dokładnie znajduje, ponieważ  ma to kluczowe znaczenie dla celów identyfikacji oraz bezpieczeństwa w przypadku pożaru, nagłych wypadków i poważnych incydentów.

 

receptionist-visitor-sign-in-screen

Chroń miejsca i ludzi, którzy są siłą napędzającą Twoją organizację

Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającychi ochrony ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy.

OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE

Rejestracja odwiedzających

Korzystanie z  oprogramowania do zarządzania odwiedzającymi, takiego jak  bezdotykowe logowanie, umożliwia firmom elektroniczną rejestrację gości.

System będzie przechowywać ich dane na czas wizyty, w tym imię i nazwisko, informację o tym, kogo odwiedzają, nazwę firmy, datę i godzinę. Inteligentne oprogramowanie automatycznie wysyła wiadomość e-mail do osoby, do której przyszedł gość, zawierającą wszystkie szczegóły i zdjęcie. Pomaga to przygotować się na spotkanie. Ponadto system może informować odwiedzających o zasadach i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa firmy.

Nie trzeba czekać na obsługę recepcji, by zalogować gości. Następnie ktoś odbierze ich z recepcji. System zarządzania gośćmi, oszczędza czas i odciąża wszystkich. 

Inwestując w inteligentną technologię, możesz zaimponować odwiedzającym sprawnym i szybkim przyjęciem, jednocześnie obniżając koszty operacyjne i umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej produktywnych zadaniach.

Hand-typing in-visitor-sign-in-screen

BEZPIECZEŃSTWO ODWIEDZAJĄCYCH

Śledzenie i kontrola

Procedury dotyczące poważnych incydentów i te związane z pandemią w dużym stopniu opierają się na oprogramowaniu do zarządzania odwiedzającymi, usprawniając proces rejestrowania wszystkich osób obecnych w budynku, np. w ramach ćwiczeń przeciwpożarowych. Informacje są dokładne, a systemy łatwe w użyciu, dzięki czemu odwiedzający chętniej wyrejestrowują się, kiedy opuszczają budynek. 

Możesz również zmniejszyć liczbę punktów kontaktu, prosząc pracowników i dostawców usług o zalogowanie się za pomocą smartfona do WolMobile, najbardziej innowacyjnej aplikacji mobilnej Sharp służącej do zarządzania odwiedzającymi.

To najbardziej innowacyjna aplikacja mobilna. Dostępna do pobrania na wszystkie smartfony aplikacja WolMobile jest narzędziem komunikacyjnym pomagającym firmom i pracownikom komunikować się z łatwością, zawsze i wszędzie;

  • Automatyczne logowanie oparte na lokalizacji
  • Ważne informacje: zagrożenia, ostrzeżenia o intruzach, powiadomienia
  • Natychmiastowe powiadomienia SOS - natychmiastowy kontakt z osobami wyznaczonymi do kontaktu w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Oczekiwany czas zakończenia — skontaktuj się z pracownikami z grupy ryzyka i usługodawcami, jeśli pracują w nadgodzinach. 
  • Loguj się zdalnie — pracownicy zdalni mogą logować się przy użyciu swojej lokalizacji geograficznej, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom z grupy ryzyka, a osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo dostęp do bieżących informacji
  • Follow me — pracownicy należący do grupy ryzyka, osoby pracujące zdalnie lub samotnie mogą czuć się bezpiecznie, korzystając z funkcji Follow Me do śledzenia swojej lokalizacji za pomocą geolokalizacji lub ciągłego śledzenia

Sharp oferuje w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania odwiedzającymi. Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej WoLMobile i usługach automatycznego logowania gości.

Mobile-phone-WolMobile-sign-in screen

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH

Zgodność z przepisami

System oparty na chmurze, w którym działa zarządzanie odwiedzającymi, zapewnia zgodność z wymogami RODO. 

Dane są przechowywane wyłącznie w celu rejestracji i śledzenia, z pełną przejrzystością wykorzystania danych, które udostępnia się odwiedzającym podczas rejestracji. 

W przeszłości, kiedy nie obowiązywały regulacje dotyczące ochrony danych, dane wszystkich gości – imiona i nazwiska, wizyty, rejestracje samochodów, a nawet numery telefonów – zapisywano ręcznie i były one widoczne dla wszystkich. Firmy mogą teraz zapewnić odwiedzających i pracowników, że ich dane są dostępne tylko dla pracowników działów, którzy potrzebują ich w celu przetwarzania informacji.

Sign-in-screen-signature-record