EFI Fiery Compose

Sharp oferuje Fiery Compose, imponujące rozwiązanie software'owe, stworzone jako główne narzędzie operatorów do przygotowywania dokumentów do druku. Oprogramowanie zapewnia scentralizowany skład dokumentów, oznaczanie na poziomie strony w trybie WYSIWYG, podlgląd i opcje edytorskie.

Dzięki Fiery® Compose rozwiązanie Fiery zyskuje zaawansowane środowisko podglądu i edycji. Obszerny zestaw profesjonalnych opcji narzędzi składu dokumentów oraz nowoczesny interfejs użytkownika WYSIWYG usprawniają proces weryfikacji dokumentów oraz ich składu, a także pozwalają mniej doświadczonym operatorom wykonywać złożone operacje na dokumentach.

Ponieważ Compose uruchamia się z Fiery Command WorkStation 5, narzędzie jest wystarczająco elastyczne, by otworzyć je na pulpicie lub lokalnie w kontrolerze Fiery, używając ekranu dotykowego Sharp.

Co więcej zaawansowane narzędzia o znajomych, inspirowanych Fiery interfejsach użytkownika zmniejszają potrzebę przeprowadzania szkoleń oraz zwiększają bazę zasobów operatora.

Przy pomocy jednego zintegrowanego okna operatorzy mogą zarządzać zakładkami, rozdzielać zróżnicowane media oraz określać wiele wymagań wykończeniowych w ramach zestawu dokumentów, wykorzystując w pełni zautomatyzowany proces druku cyfrowego, by wytwarzać dokumenty po obróbce przy minimalnym zangażowaniu operatora.

Integracja ze scentralizowaną bazą danych składu papieru sprawia, że operatorzy intuicyjnie ustalają konkretne specyfikacje plików w ramach strony lub rozdziału, a także poprawia zarządzanie papierem w całym środowisku druku.

Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać pliki z pulpitu oraz wybrane strony zadań w obrębie całej sieci lub z listy zadań Fiery.

Operatorzy mogą korzystać z niepowtarzalnej przestrzeni pracy dla zadań dotyczących wszystkich typów składu dokumentów, dodając intuicyjną impozycję dokumentów dzięki narzędziu Fiery Impose. Moduły Impose i Compose współpracują, by uprościć przygotowanie pracochłonnych dokumentów, a zarazem skrócić czas przygotowywania wydruku w nawet najbardziej złożonych zadaniach.

Kluczowe funkcje

  • Kompleksowe zarządzanie drukiem w kolorze
  • Wydajna technologia przetwarzania dokumentów
  • Dokładny druk produkcyjny
  • Zaawansowane narzędzia przygotowania dokumentów do druku poprawiają ich weryfikację
  • Dokonuj obróbki dokumentów przy minimalnym zaangażowaniu operatora