Moduły fotowoltaiczne z ogniwami typu half-cell

Zalety technologii half-cell w panelach fotowoltaicznych

Główne zalety modułów z ogniwami typu half-cell dla użytkowników to o 2-3% wyższa wydajność modułu i wyższy uzysk całkowity. W module z półogniwami, standardowe pełne ogniwa są podzielone na dwie równe części. Moduł jest również podzielony na górną i dolną połowę, na których znajdują się ogniwa half typu cell.

Dzięki podzieleniu ogniw moc energii elektrycznej wytwarzanej przez ogniwo jest mniejsza o połowę, a straty rezystancji na poziomie ogniwa i modułu zostają zmniejszone do jednej czwartej. Ponadto zmniejszenie natężenia prądu o połowę może znacznie obniżyć temperaturę w ogniwach, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia efektu hot spot.

Trzy małe puszki przyłączeniowe, wyposażone tylko w jedną diodę by-pass, również przenoszą mniej ciepła do sąsiednich ogniw. Czynniki te zwiększają trwałość całego systemu, a podzielenie modułu na połowy również wpływa na ogólną wydajność. Droga przepływu wytwarzanego prądu została skrócona dzięki podzieleniu modułu, co dodatkowo zmniejsza straty rezystancyjne. Montaż modułu w orientacji pionowej jest przydatny w sytuacjach zaciemnienia. Na przykład: jeśli dolna część modułu jest zacieniona, użytkownik nadal może uzyskać 50% wydajność dzięki górnej części, natomiast w przypadku pełnych ogniw wytwarzanie energii zostanie całkowicie wstrzymane. Taka sytuacja może zaistnieć przy zacienieniu między rzędami w przypadku instalacji na dachach domów wolnostojących lub na dachach ze znacznym spadkiem. Dzięki modułom half cut można uzyskać wyższą moc systemu i wyższy uzysk.

Najnowsza technologia ogniw fotowoltaicznych typu half-cell

Kilka lat temu moduły pełnoogniwowe były dominującą technologią, a każdy moduł fotowoltaiczny miał jedną skrzynkę przyłączeniową. Technologia ogniw typu half-cell to krok naprzód w stosunku do modułów pełnokomórkowych, ponieważ oferują one korzyści w zakresie wydajności i niezawodności. Technologia półogniw jest w tej chwili najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Ze względu na ich zalety wynikające ze specyfikacji technicznych, obecnie sprzedajemy tylko półogniwowe moduły fotowoltaiczne.

Jak widać na wykresie, technologia ogniw typu half-cell jest obecnie najpopularniejsza i szacujemy, że utrzyma tę dominującą pozycję w branży przez najbliższych dziesięć lat, zastępując technologię pełnoogniwową. 

Udział technologii Half cell