Tech Trends blog

Inwestycje w technologie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu MŚP w 2023 r.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, europejskie MŚP zamierzają w tym roku zwiększyć swoje inwestycje w technologię. Współpraca z odpowiednim dostawcą usług IT zwiększa wydajność, usprawnia procesy i obniża ogólne koszty pracy.
 
W ostatnich latach małe i średnie przedsiębiorstwa w całej Europie nie raz konfrontowały się z bezprecedensowymi sytuacjami. W kontekście globalnej pandemii, problemów z globalnym łańcuchem dostaw, czy niedawnymi presjami ekonomicznymi związanymi z wojną, powiedzenie „business as usual” nabrało innego znaczenia dla każdej organizacji.
 
Niemniej jednak, w nowym raporcie, sporządzonym na podstawie ankiety przeprowadzonej pośród 5770 decydentów ds. IT i osób odpowiedzialnych za zakupy IT w MŚP na 11 rynkach europejskich, dotyczącej najważniejszych wyzwań biznesowych i technologicznych oraz priorytetowych inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, czytamy, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, około 45% ankietowanych przedsiębiorstw planuje zainwestować więcej niż w ubiegłym roku, a tylko 10% ograniczy inwestycje.

Co więcej, ponad połowa MŚP ujawniła, że planuje wydać ponad 23 tys. EUR, a 4% zamierza zainwestować w tym roku w IT ponad 115 tys. EUR. Dzięki mądrym inwestycjom i ukierunkowaniu na wzrost, takie przedsiębiorstwa będą w stanie pokonać wyzwania i bariery.
 
Migracja do chmury i aktualizacje sprzętu
 
MŚP w całej Europie coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z przeniesienia wielu swoich operacji do chmury. Ta migracja pozwala przedsiębiorstwom na większą elastyczność, umożliwiając usprawnienie procesów, a także automatyzację bardziej pracochłonnych zadań; oferuje jednocześnie wymierne oszczędności.
 
Okazuje się, że w tym roku 31% małych i średnich przedsiębiorstw nada priorytet migracji usług do chmury. Kluczowym wyzwaniem dla firm będzie zapewnienie współpracy z zaufanym i doświadczonym dostawcą usług IT, który nie tylko pomoże dostosować ich infrastrukturę do usług w chmurze, ale także wdroży ulepszone zabezpieczenia i optymalnie wykorzysta istniejące zasoby IT.
 
Wyniki naszego badania wskazują, że chociaż migracja do chmury jest obszarem wzrostu, 97% MŚP w całej Europie planuje wprowadzić w tym roku zmiany w swoich systemach IT, a ponad jedna trzecia planuje zainwestować w nowy sprzęt w ramach istniejącej infrastruktury. Oznacza to, że 32% MŚP planuje skoncentrować się na modernizacji lub wymianie serwerów.

Nowy sprzęt to nie tylko większa wydajność, ale także niezawodność. Większa moc przekłada się pozytywnie na wydajność, co skutkuje niższymi kosztami całkowitymi. Niezależnie od tego, w jaki sposób MŚP zamierzają zapewnić sobie bardziej efektywną działalność, są otwarte na maksymalne wykorzystanie technologii.
 

Obawy związane z bezpieczeństwem
Nikogo chyba nie zdziwi, że bezpieczeństwo IT nadal jest postrzegane jako największe wyzwanie technologiczne stojące przed europejskimi przedsiębiorstwami w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dostępne są zabezpieczenia różnego rodzaju: od sieci, w której dochodzi do większości ataków, po zabezpieczenia punktów końcowych, chmury, a nawet drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Wszystkie punkty dostępu do danych w organizacji powinny być chronione, a zabezpieczenia regularnie aktualizowane.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa IT w niektórych MŚP często nie jest możliwe, ponieważ wiele nie zarządza swoimi systemami IT, czy to zatrudniając odpowiedzialną za nie osobę wewnętrznie, czy zlecając zarządzanie zewnętrznemu dostawcy usług IT. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym badaniu, które wskazuje, że tylko 52% MŚP w całej Europie ma dostęp do takich usług. Co więcej, 10% przyznało, że nikt w firmie nie jest odpowiedzialny konkretnie za IT. To naraża MŚP na wiele zagrożeń, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także niepełnego wykorzystania już posiadanych technologii, a także na ryzyko pozostania w tyle za konkurencją.
 
Za pozytywny należy uznać fakt, iż MŚP w całej Europie są świadome tych problemów, a z naszego badania wynika, że cztery na dziesięć firm zainwestuje w tym roku w poprawę bezpieczeństwa IT.
 
Co zrobić, by MŚP w pełni korzystały z możliwości oferowanych przez IT 
 
Jako najważniejsze wyzwania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 32% respondentów wymieniło rosnące koszty zaopatrzenia i kryzys związany z kosztami życia. Obecna sytuacja makroekonomiczna spowodowała wzrost kosztów inwestycji w technologię. I choć są one nieuniknione, ważne jest, aby postrzegać inwestycje IT nie tylko jako koszt, ale także jako czynnik umożliwiający prowadzenie biznesu oraz wkład w rozwój przedsiębiorstwa i zapewnienie mu większej rentowności.

Technologia może pomóc przezwyciężyć te wyzwania dzięki infrastrukturze i procesom, które umożliwiają stworzenie inteligentniejszego środowiska pracy, a tym samym większy dostęp do biznesu dla klientów i pracowników, bez względu na to, gdzie pracują.
 
MŚP mogą nie zatrudniać prawników lub specjalistów od HR, ale muszą w tym zakresie współpracować z zewnętrznymi ekspertami. Podobnie, aby jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości oferowane przez technologię, MŚP muszą polegać na wsparciu dostawców usług IT, którzy rozumieją, w jaki sposób najlepsze technologie informatyczne pomagają chronić, wspierać i rozwijać firmę, niezależnie od jej wielkości.

W Sharp IT Services poświęcamy dużo czasu i uwagi, pomagając MŚP określić, co chcą osiągnąć i jakich wyników oczekują od swojej inwestycji. Firma Sharp oferuje szeroką gamę usług wsparcia IT, w tym w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, wdrażania infrastruktury i wsparcia w całej Europie. Jeśli chcesz poznać tendencje w zakresie technologii sprzyjających rozwojowi w całej Europie lub dowiedzieć się, w jaki sposób usługi IT firmy Sharp pomagają MŚP w pokonywaniu wyzwań technologicznych, pobierz nasz bezpłatny raport.