Sharp Energy Solutions Europe: 2022 in review and trend predictions for 2023

Sharp Energy Solutions Europe: podsumowanie roku 2022 i prognozy trendów na rok 2023

2022: Energetyczny punkt zwrotny – Niespokojne czasy, polityka i tendencje

2022 był rokiem niepokojów politycznych, które przyniosły ogromne wyzwania w zakresie dostaw energii. Opracowanie polityki bezpieczeństwa energetycznego opartej na solidnym i zróżnicowanym koszyku energetycznym jest obecnie dla rządów ważniejsze niż kiedykolwiek. Rosnące znaczenie energii słonecznej wynika już nie tylko z walki ze zmianami klimatycznymi, ale także z dążenia krajów do zapewnienia sobie niezależności energetycznej i związanego z tym spokoju.

Wojna na Ukrainie zmusiła wszystkich do zastanowienia się nad tym, jak wytwarzać energię elektryczną wewnętrznie, aby zmniejszyć w ten sposób zależność od innych krajów. Jednocześnie sektor energetyczny zmienia się dynamicznie w związku z przyjmowanymi przez rządy i organizacje celami zerowego poziomu emisji netto. Motorem rozwoju tej branży są oczekiwania doskonale obeznanego z technologiami pokolenia Z, dla którego nieustanny dostęp do internetu i wysokiej klasy, zaawansowanych technologicznie i szybkich produktów i usług jest nie mniej ważny niż kwestie zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Oczekują najlepszych technologii, ale nie kosztem środowiska.

W obliczu powyższych wyzwań, odnawialne źródła energii wydają się być jednym z podstawowych rozwiązań, stąd też dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej. Energia słoneczna już teraz jest konkurencyjna, ale jej pozycja umocni się dodatkowo w związku z rozwojem nowych metod magazynowania energii; proces ten obserwowaliśmy już w 2022 roku. Dzięki dalszym ulepszeniom technicznym, m.in. optymalizacji wydajności i kosztów produkcji modułów poprzez użycie większych wafli M10, a także dzięki  nowym zastosowaniom, takim jak pływające elektrownie słoneczne i wykorzystanie w rolnictwie, fotowoltaika jest obecnie wiodącym, odnawialnym źródłem energii.

Wszystkie te trendy były doskonale widoczne podczas fantastycznego Intersolar Europe 2022. Entuzjazm uczestników tego sztandarowego wydarzenia branży fotowoltaicznej dodatkowo potęgowała ulga związana z zakończeniem pandemii Covid-19 i optymizm z tym związany.

Wyzwania związane z łańcuchem dostaw i zasobami

Tam, gdzie jest światło, niestety jest także ciemność. W tym przypadku chodzi o wyzwania, z którymi globalny łańcuch dostaw nadal sobie nie poradził. Rozwój OZE zakłóciły w 2022 roku specyficzne uwarunkowania geopolityczne i gospodarcze. Od początku roku odnotowano na rynku wzrost kosztów, w tym kosztów finansowania w związku z podwyższeniem stóp procentowych, o którym w ramach działań antyinflacyjnych zadecydował Europejski Bank Centralny. Innym istotnym czynnikiem w 2022 r. był niedobór doświadczonych specjalistów, który przełożył się na ciągłe opóźnienia w instalacji systemów fotowoltaicznych.

Rok sukcesów dla firmy Sharp Energy Solutions

W swojej ponad 60-letniej działalności w branży fotowoltaicznej, firma Sharp nieraz udowodniła swoją elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmian.

Według analityków w 2022 r. w Europie zainstalowano moc fotowoltaiczną na poziomie 33 GW, w 2021 r było to 27 GW.

Wysoki popyt na moduły fotowoltaiczne w połączeniu z idealnym portfolio produktów przełożyły się na dalszy wzrost obrotów i zysków firmy Sharp w 2022 r., a także na rozpoczęcie współpracy z wieloma nowymi klientami z regionu EMEA.

Firma Sharp rozpoczęła rok, wprowadzając na rynek dwa nowe panele z ogniwami half-cut, tj. NU-JC410 i jego całkowicie czarną wersję, NU-JC400B. Są to panele fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego PERC, które można montować wzdłuż krótszego boku ramy. W połowie roku dołączył do nich monokrystaliczny, krzemowy panel fotowoltaiczny PERC o mocy 410 W, z czarną ramą i białą folią backsheet.

Wprowadziliśmy również na rynek NB-JD540, dwustronny moduł fotowoltaiczny  z krzemu monokrystalicznego o mocy 540 W wykonany w technologii half-cut, kończymy rok, zwiększając moc trzech paneli NU-JC415, NB -JD545 i NU-JD545.

Tworzeniu dostosowanej do potrzeb klientów linii produktów towarzyszyły działania w zakresie cyfryzacji i wdrożenie dalszych ulepszeń w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, również z myślą o naszych klientach.

Solidne zaplecze finansowe i bogate doświadczenie umożliwiły firmie Sharp dalsze inwestowanie w swoją działalność, na czym naturalnie korzystają nasi klienci. Wpisuje się to w wizję innowacyjnej, globalnej działalności firmy, która w 2022 r. świętowała swoją 110 rocznicę powstania.

Co nas czeka w 2023 roku? 

Wchodzimy w 2023 r. świadomi, że nadal ciągnie się za nami długi cień pandemii Covid-19, a napięcia geopolityczne będą źródłem nowych wyzwań gospodarczych. Rynki energetyczne również stoją w nadchodzącym roku w obliczu niepewności. Wyraźnie widać jednak, że rządy koncentrują się na zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, a na całym świecie wdrażane są polityki mające na celu rozwiązanie kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia i uczynienie energii bardziej przystępną cenowo. Może to działać jako katalizator dla technologii odnawialnych i prawdopodobnie przyspieszy ich wdrażanie, zwłaszcza w segmencie mieszkaniowym.

Podejście firmy Sharp na rok 2023

W nowym roku firma Sharp zamierza jeszcze bardziej skoncentrować się na swoich klientach oraz ich wymaganiach i potrzebach. W tym kontekście najistotniejsze jest odpowiednie portfolio produktów, społeczna odpowiedzialność biznesu i cyfryzacja.

Tworząc portfolio paneli fotowoltaicznych, punktem wyjścia dla firmy Sharp są sposoby korzystania z modułów przez klientów. Ambicją Sharp jest oferowanie optymalnych produktów do instalacji mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych oraz instalacji na wolnym powietrzu, ale także rozwiązań do specjalnych zastosowań, takich jak pływające instalacje fotowoltaiczne i fotowoltaika w rolnictwie.

Firma Sharp współpracuje ze swoimi partnerami nad rozwojem elektrowni słonecznych oraz pozyskiwaniem gruntów rolnych i innych pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Oferuje właścicielom gruntów i deweloperom wyjątkowe możliwości wspólnego rozwoju różnego rodzaju projektów fotowoltaicznych; jesteśmy elastyczni pod względem rodzaju i zakresu współpracy na każdym jej etapie.

W 2023 r. wszyscy nasi klienci skorzystają ze zwiększonej mocy wyjściowej i wydajności paneli. Już w styczniu nastąpi kolejna, 5-watowa modernizacja paneli do zastosowań projektowych, a w kolejnych miesiącach dodamy do naszego portfolio panele Top-Con. Mamy też niespodziankę dla miłośników pięknego wzornictwa: nowy, całkowicie czarny panel „Made in Germany”.

Cyfrowa podróż klienta

W 2023 r. będą trwały procesy cyfryzacji. Będzie ona nadal odgrywać kluczową rolę, ponieważ dzięki niej możemy jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby klientów i optymalnie wykorzystać wszystkie punkty kontaktu z nimi. Firma Sharp zawsze stara się na czas przekazywać swoim klientom wszystkie potrzebne informacje, odpowiadać na zapytania tak szybko, jak to możliwe, a także ograniczać liczbę interwencji u klienta. Właśnie dlatego firma Sharp nieustannie pracuje nad usprawnieniem procesów cyfryzacji.

Nagradzana akcja klimatyczna

Oprócz naszej gamy produktów, coraz ważniejsze są dla nas kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma Sharp realizuje swoje precyzyjnie zdefiniowane wizje, polityki i działania na rzecz ochrony środowiska. Firma zaktualizowała swoją politykę ochrony środowiska i sformułowała Sharp Eco Vision 2050, długoterminową wizję, która będzie realizowana do 2050 r. W oparciu o tę wizję firma Sharp podejmuje wyzwanie tworzenia zrównoważonego globalnego środowiska poprzez dostarczanie światu czystej energii, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko gazów cieplarnianych, odpadów i innych produktów ubocznych swojej działalności. Firma Sharp zainstalowała również systemy fotowoltaiczne w swoich krajowych i zagranicznych zakładach produkcyjnych i promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, aby przyczynić się w ten sposób do realizacji celu  postaci zerowego poziomu emisji. Działania firmy Sharp w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zostały uhonorowane złotym medalem przyznawanym przez Ecovadis, cieszącego się największym na świecie zaufaniem dostawcę usług w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju biznesu. Jesteśmy przekonani, że w 2023 r. uda nam się ten sukces powtórzyć.

Czekamy z optymizmem i entuzjazmem

Wraz ze swoim wspaniałym zespołem, Sharp Energy Solutions Europe kontynuuje działania na rzecz rozwoju rynku rozwiązań energetycznych. Na 2023 r. Sharp przygotował bogatą ofertę wysokiej jakości produktów, w tym moduły „Made in Germany”; planuje także wdrożenie nowych modeli biznesowych w zakresie rozwoju projektów. Firma Sharp będzie nadal dążyć do realizacji celu w postaci 100-procentowego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i zachęca swoich klientów do przyłączenia się do niej w tej podróży!