Tech trends press release

Zwiększenie inwestycji w technologię w sektorze MŚP w 2023 r. pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej

•    49% małych i średnich przedsiębiorstw zwiększyło w tym roku swoje inwestycje w technologię.
•    Migracja do chmury, aktualizacje serwerów i modernizacja sprzętu traktowane są jako priorytet pomimo niesprzyjających warunków na rynku 
•    Większość przedstawicieli firm wskazuje na obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz wyzwania związane z przystosowaniem się do pracy hybrydowej
 

Opublikowane wyniki nowego, ogólnoeuropejskiego badania, które objęło swoim zakresem prawie 6 tys. firm działających na 11 rynkach, wskazują, że 49% MŚP zwiększy swoje inwestycje w technologię w tym roku, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Badanie zlecone przez Sharp Europe, czołowego dostawcę produktów i usług z obszaru technologii biznesowych dla przedsiębiorstw w całej Europie pokazują, że w obliczu trudności, jakie MŚP doświadczają w związku ze zmieniającymi się modelami pracy i wyzwaniami pracy hybrydowej, 26% firm planuje migrację do chmury.

W badaniu dotyczącym najważniejszych wyzwań biznesowych i technologicznych oraz priorytetowych inwestycji w IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy udział wzięło 5770 specjalistów z MŚP, w tym decydenci i osoby odpowiedzialne za zakupy IT w całej Europie.

Pomimo rosnących kosztów i innych wyzwań, 49% przedsiębiorstw planuje zainwestować więcej niż w ubiegłym roku, a tylko 7% ograniczy swoje inwestycje. 33% MŚP planuje w tym roku zainwestować w IT ponad 23 tys. Euro, a 2% zainwestuje ponad 115 tys. Euro.

Jeśli chodzi o główne obszary inwestycji, 26% firm skoncentruje się w tym roku na projektach migracji do chmury lub rozszerzeniu zakresu usług w chmurze; jednym z najważniejszych powodów są wyzwania związane z wymogami pracy hybrydowej. Niemniej jednak, 35% nadal będzie koncentrować się na modernizacji lub wymianie serwerów. Ponadto 46% MŚP planuje zainwestować w nowy sprzęt. 1% ankietowanych nie planuje w tym roku żadnych usprawnień w obszarze IT.

Zdaniem 40% MŚP, bezpieczeństwo IT to największe wyzwanie technologiczne, jakiemu będą musiały stawić czoła w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w związku z czym cztery na dziesięć firm zainwestuje w tym roku właśnie w poprawę bezpieczeństwa IT.

Colin Blumenthal, europejski wiceprezes ds. usług IT w firmie Sharp Europe, tak komentuje wyniki badania:

„Warunki rozwoju w 2023 r. były trudniejsze, jednak MŚP są już przyzwyczajone do zawirowań. Po raz kolejny muszą poszukać innych rozwiązań w drodze do rozwoju. Jednocześnie priorytetami stały się wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.” 

„Ostatnie dwa lata zmieniły sposób funkcjonowania firmy i ich pracowników, rozszerzając zarazem zakres zagrożeń. Przenoszenie obciążeń, procesów i danych do chmury oraz infrastruktury lokalnej umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie wartości, która wspiera nowe pokolenie pracowników, a zarazem będzie miała kluczowe znaczenie dla zatrudniania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że w chmurze publicznej przechowywanych jest więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej, nie jest zaskoczeniem, że MŚP uważają bezpieczeństwo IT za jedno z najważniejszych wyzwań technologicznych, przed którymi staną w nadchodzących miesiącach.

„To budujące, że MŚP w całej Europie dostrzegają możliwości rozwoju poprzez inwestycje w IT. Te priorytetowe projekty, które otrzymają finansowanie w nadchodzących miesiącach, zapewnią większą wydajność, lepsze zarządzanie zróżnicowanym, pracującym w trybie hybrydowymi personelem oraz wsparcie w zapewnianiu bezpieczeństwa IT”.

Inne ważne wyzwania technologiczne obejmują zapewnienie stałej dostępności IT, a także radzenie sobie z nieustannie aktualizowanymi systemami, technologiami pracy hybrydowej i zapewnieniem ciągłości biznesowej.

Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi staną MŚP w ciągu najbliższych 12 miesięcy wymieniano rosnące koszty zaopatrzenia (32%) i kryzys związany z rosnącymi kosztami życia (37%). Rekrutacja i zatrzymywanie pracowników (26 %) oraz zarządzanie zróżnicowanym, hybrydowym personelem (30%) w następstwie dużych globalnych zmian, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich trzech lat to również istotne wyzwania, którym europejskie MŚP zamierzają stawić czoła.
 

Więcej informacji i danych na temat europejskich trendów z badania Sharp Europe można znaleźć tutaj.

 

Uwagi dla redaktorów

Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w okresie od 1 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r.; wzięło w nim udział 5,770 kierowników IT oraz osób odpowiedzialnych za zakupy IT w MŚP na 11 rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Polsce, Belgii i we Włoszech.