Golf Course Germany Solar Installation

Ekologiczne pole golfowe w Kolonii (Niemcy)

Pole golfowe St. Urbanus, już wcześniej nagrodzone za rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, generuje energię słoneczną przy zużyciu własnym na poziomie 95%.


Wykonawca instalacji: FLiXenergy, Kolonia

Podsumowania:

  • Zainstalowano 216 modułów serii NU-SC360 o łącznej mocy 77,76 kWp.
  • Wydajność na poziomie 800 kWh/kWp to około 62 000 kWh energii wytworzonej rocznie, co odpowiada około 43% zapotrzebowania pola golfowego.
  • 95% wytworzonej energii jest zużywane jest na własne potrzeby.
  • Pole golfowe zostało nagrodzone złotą nagrodą „Golfing & Nature” przez DGV (Niemieckie Stowarzyszenie Golfa) za przyjazny środowisku model biznesowy
Solar Installation Golf Course Germany

Pole golfowe St. Urbanus zaspokaja 43% swojego zapotrzebowania na energię dzięki elektrowni słonecznej Sharp

216 modułów serii SHARP NU-SC360 zainstalowano nad pomieszczeniami gospodarczymi na polu golfowym St. Urbanus w Kolonii (Niemcy). Elektrownia fotowoltaiczna to nie pierwsze przedsięwzięcie na rzecz zrównoważonego rozwoju tego pola golfowego: wcześniej zainwestowano już w przyjazną dla środowiska technologię i wyznaczono obszary chronione dla ropuch i ptaków w okresie lęgowym. To zaangażowanie doceniło DGV, przyznając złotą nagrodę „Golf & Nature”. Częścią zrównoważonej strategii jest nowo zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna: 216 modułów SHARP generuje energię w ilości zaspokajającej w 43% potrzeby pola golfowego. Wydajność szacuje się na 800 kWh/kWp rocznie, dzięki czemu modułu generują 62 000 kWh energii, co przekłada się na znaczne zmniejszenie śladu węglowego. Moduły zostały zainstalowane na dachu przy użyciu zacisków z dłuższego boku i są skierowane na południe i południowy-wschód. Wygenerowana energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania budynku.

Solar Installation Golf Course Germany

Instalacja fotowoltaiczna firmy Sharp zapewnia korzyści ekologiczne i ekonomiczne

Elektrownia fotowoltaiczna SHARP jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku, a zarazem,
po spłaceniu inwestycji, zapewnia spore oszczędności. Próg rentowności inwestycji 
szacowany jest na 10,2 roku. Wielkość instalacji została zaplanowana tak, 
aby zmaksymalizować zużycie własne energii oraz zminimalizować nadmiar energii oddawanej do sieci.

Wysoka jakość i gwarancja zapewniające projektowi długofalowy sukces 

Moduły Sharp NU-SC360 są idealnym rozwiązaniem. Zostały zainstalowane w kilku 
projektach na całym świecie. Ponadto firma SHARP zapewnia 10-letnią gwarancję na produkt oraz 25-letnią 
gwarancję liniowej mocy wyjściowej na wszystkie moduły fotowoltaiczne.

Solar Installation Golf Course Germany

Moduły fotowoltaiczne
Produkt: NU-SC360
Liczba modułów: 216
Moc znamionowa: 360 Wp
Liczba ogniw: 72
Wymiary: 1956 x 992 x 40 mm
Wydajność: 18,5%

Elektrownia fotowoltaiczna
Rozmiar instalacji: 77,76 kWp
Orientacja dachu: wschodnia i południowo-wschodnia
Nachylenie dachu: 15°

Inne komponenty
4 inwertery Fronius
Rozwiązanie magazynowe NES o mocy 96 kWhSystem mocowania Lorenz (rozwiązanie dla dachów bitumicznych)

Wydajność
Ok. 62 000 kWh rocznie. 
Osiągnięcie progu rentowności już po 10 latach.