Sharp-Sustainability-Report-2023

Sharp Energy Solutions Europe wzmacnia zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez dostosowanie się do Raportu firmy Sharp Corporation z 2023 roku dotyczącego zrównoważonego rozwoju

  • Najnowszy raport firmy Sharp Corporation przedstawia postęp w realizacji programu Sharp Eco Vision 2050
  • Produkty związane z energią słoneczną niezbędne do osiągnięcia celów długo- i średnioterminowych   
  • Nacisk na etyczne zaopatrzenie, przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchu dostaw 

Sharp Energy Solutions Europe potwierdza swoje zaangażowanie w etyczne i odpowiedzialne działania biznesowe poprzez realizację zasad ujętych w spojrzeniu na zarządzanie w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych (ESG), jak przedstawiono w niedawno opublikowanym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju z 2023 roku firmy Sharp Corporation. Zasady te wywodzą się z raportu inaugurującego z 2001 roku i stanowią ważny kamień milowy na drodze firmy do zrównoważonego rozwoju.  

Istotnym elementem raportu jest wizja SHARP Eco Vision 2050, której celem jest osiągniecie zerowej emisji CO2 do 2050 roku. Aby zrealizować tę długoterminową wizję ochrony środowiska, firma Sharp niedawno wyznaczyła średnioterminowe cele polegające na ograniczeniu emisji CO2 o 40% do 2030 roku oraz o 60% do 2035 roku.  

Jak przedstawiono w raporcie, firma Sharp będzie aktywnie wdrażać zrównoważone działania, aby wesprzeć program Eco Vision poprzez instalację większej liczby systemów fotowoltaicznych w obiektach firmy Sharp, opracowanie nowych elektrowni słonecznych oraz stały rozwój większej liczby produktów związanych z energią słoneczną w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

– Prowadzenie działalności i wdrażanie naszych inicjatyw w celu osiągnięcia założonych celów w sposób zgodny z zasadami ESG jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów w naszych działaniach i wymagamy od naszych dostawców takich samych rygorystycznych oczekiwań. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój, opowiadając się za prawami człowieka, uczciwymi praktykami pracy i zarządzaniem ochroną środowiska. Dla nas etyczne i odpowiedzialne postępowanie to nie tylko obowiązek prawny, to imperatyw moralny. – komentuje Peter Thiele, prezes SHARP Energy Solutions Europe.

W ramach swojego zaangażowania w kształtowanie zrównoważonego rozwoju i godziwej przyszłości firma Sharp z przyjemnością wskazuje kilka podstawowych kamieni milowych na swojej drodze do realizacji zasad ESG.

Oceny niezależnych firm:

Srebrny medal EcoVadis: Firma Sharp otrzymała w tym roku srebrną odznakę EcoVadis, co ukazuje jej wyjątkowe zaangażowanie w wysokiej jakości zarządzenie zrównoważonym rozwojem. To osiągnięcie podkreśla proaktywną postawę firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz jej dalekowzroczność w reagowaniu na rosnące wśród partnerów biznesowych zapotrzebowanie na oceny działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Wyższa ocena na skali MSCI ESG: Wzrost oceny firmy Sharp na skali MSCI ESG z „BBB” do „AA” odzwierciedla pozytywny wpływ inicjatyw ESG i przejrzystość ujawniania informacji. Ten wzrost plasuje firmę Sharp o dwa miejsca wyżej w porównaniu z poprzednią oceną, co ilustruje zdecydowane zaangażowanie firmy w ochronę zdrowia, neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, zarządzanie skoncentrowane na ludziach i globalne innowacje.

Włączenie do indeksu FTSE4Good Index Series: Po raz czternasty z rzędu firma Sharp została włączona do indeksu FTSE4Good Index Series. To imponujące wyróżnienie podkreśla długotrwałe zaangażowanie firmy Sharp w społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, ściśle powiązane z globalnymi priorytetami ESG.

Świadczą one o trwałym podejściu firmy Sharp do kwestii ESG, kładącym nacisk na przejrzystość, zrównoważony rozwój i etyczne postępowanie w działaniach biznesowych, których Sharp Energy Solutions Europe wiernie przestrzega.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić:  
www.sharp.pl/energia-sloneczna  
www.sharp.pl/uslugi-zwiazane-z-fotowoltaika  
LinkedIn  
Twitter  
YouTube

O Sharp Energy Solutions  
Sharp to jeden z największych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie. Promuje wykorzystanie technologii fotowoltaicznych od 60 lat. W ofercie firmy znajdują się moduły zapewniające przyjazną środowisku produkcję energii. Do dziś firma Sharp dostarczyła na całym świecie ponad 50 milionów modułów fotowoltaicznych. Oferta Sharp obejmuje wydajne moduły fotowoltaiczne przeznaczone do instalacji na budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a także w systemach niezależnych. Współpracując z partnerami z zaawansowanych sektorów technologicznych obejmujących przemysł lotniczy, astronautyczny i elektromobilny, Sharp bez przerwy potwierdza swoją innowacyjność, oferując nowe zastosowania systemów fotowoltaicznych. Sharp pozostaje aktywny jako producent, dostawca i konstruktor uczestniczący w przedsięwzięciach biznesowych na całym świecie, współpracując z partnerami z branży PV. Sharp zabiega i otrzymuje prawo do uczestnictwa w projektach na różnych etapach, a także oferuje partnerom bezpośredni dostęp do zasobów produkcyjnych i opcji finansowania.